1
00:00:26,359 --> 00:00:32,323
SVĚT BYL ROZDĚLENÝ NA DVĚ STRANY.

2
00:00:50,967 --> 00:00:51,801
Zlatíčko?

3
00:00:52,385 --> 00:00:54,471
Mami!

4
00:00:58,683 --> 00:01:04,064
AŽ DOTEĎ.

5
00:01:22,165 --> 00:01:23,208
Kde je Maurício?

6
00:01:23,833 --> 00:01:24,751
Ve svém pokoji.

7
00:01:26,920 --> 00:01:28,254
Je pravda, co říkali?

8
00:01:34,344 --> 00:01:35,178
Ano.

9
00:01:53,655 --> 00:01:54,656
Kam jdeš?

10
00:01:55,448 --> 00:01:56,366
Odcházím.

11
00:02:12,173 --> 00:02:13,341
Je to dar

12
00:02:14,092 --> 00:02:16,761
moci přivítat naše nadřízené
v našem domově.

13
00:02:22,600 --> 00:02:27,647
Tohle od nás očekává dvojice Zakladatelů
do obnovy Pobřeží.

14
00:02:32,026 --> 00:02:35,446
- Přijmi to.
- Ne, díky.

15
00:02:35,864 --> 00:02:36,906
- Vem si to.
- Vem mě!

16
00:02:39,617 --> 00:02:42,162
Vezměte nás na Pobřeží.

17
00:02:42,245 --> 00:02:43,538
Vezmi si to, prosím.

18
00:03:08,104 --> 00:03:09,272
Tohle je za Kryt.

19
00:03:09,355 --> 00:03:12,275
- Pobřežani musí zemřít!
- Pobřežani musí zemřít!

20
00:03:16,654 --> 00:03:18,907
Prošel jsem Procesem!
Musíš mě respektovat!

21
00:03:19,741 --> 00:03:20,742
Ty parchante!

22
00:03:21,367 --> 00:03:23,912
Zemřeš, Pobřežane!

23
00:03:25,538 --> 00:03:28,041
Zmetku z Pobřeží!

24
00:03:30,168 --> 00:03:31,294
........