1
00:00:06,315 --> 00:00:08,008
Proboha!

2
00:00:09,818 --> 00:00:12,527
Debilní veverky! Sakra!

3
00:00:12,529 --> 00:00:15,113
Koukej odtud vypadnout!

4
00:00:15,115 --> 00:00:16,600
Běž, veverko!

5
00:00:18,660 --> 00:00:20,076
Hajzle!

6
00:00:20,078 --> 00:00:23,121
Nezkoušej se přibližovat.
Rozumíš?

7
00:00:23,123 --> 00:00:25,206
Nebojím se tě.

8
00:00:25,208 --> 00:00:27,826
Radši tam zůstaň,
než ti ublížím.

9
00:00:27,828 --> 00:00:29,730
Pojď sem a uvidíš.

10
00:00:31,632 --> 00:00:34,299
Sleduju tě.
Nespustím z tebe oči.

11
00:00:34,301 --> 00:00:36,718
Pořád tě sleduju.

12
00:00:36,720 --> 00:00:38,722
Drž se zpátky!

13
00:00:41,516 --> 00:00:43,060
Pitomý les!

14
00:01:02,853 --> 00:01:04,663
Díky Bohu!

15
00:01:04,665 --> 00:01:07,707
Omluvte mě. Omluvte mě, pane.

16
00:01:07,709 --> 00:01:09,628
Jak to jde, chlape?

17
00:01:12,206 --> 00:01:14,564
Věděls, že sem nesmíš?

18
00:01:14,566 --> 00:01:17,142
Ano. Ne.
Nevěděl.

19
00:01:17,144 --> 00:01:18,927
Teď už vím.

20
00:01:18,929 --> 00:01:21,513
Cedule je přímo tamhle.

21
00:01:21,515 --> 00:01:24,266
Má na sobě
pouze dvě slova.

22
00:01:24,268 --> 00:01:28,895
"Ne" a "překračovat."

23
00:01:29,397 --> 00:01:31,973
Už to vidím.
Vidím to.

24
00:01:31,975 --> 00:01:35,151
........