1
00:00:35,196 --> 00:00:36,947
Ano, jsem psycholog.

2
00:00:37,740 --> 00:00:40,868
Mám doktorát z klinické psychologie

3
00:00:40,951 --> 00:00:45,497
a diplom z manželské a rodinné terapie
od Americké asociace psychologů.

4
00:00:45,581 --> 00:00:50,753
Zaměřuji se především
na péči o rodiny a páry.

5
00:00:51,795 --> 00:00:53,422
Často mě doporučují...

6
00:00:53,756 --> 00:00:57,760
Bývám doporučován kolegy psychology,

7
00:00:58,510 --> 00:01:00,262
psychiatry a duchovními,

8
00:01:00,387 --> 00:01:04,934
protože jednou z mých specializací
v rámci manželské terapie

9
00:01:05,684 --> 00:01:07,519
je studium manželské nevěry.

10
00:01:08,312 --> 00:01:11,148
Nevěry a jejích dopadů.

11
00:01:14,485 --> 00:01:15,945
Ahoj Amy, tady Linda.

12
00:01:16,946 --> 00:01:20,032
Mám na telefonu Arthura Treffera
pro pana Pattersona.

13
00:01:21,909 --> 00:01:22,743
Samozřejmě.

14
00:01:23,160 --> 00:01:24,203
Přepojím ho.

15
00:01:53,983 --> 00:01:54,984
Pěkný večer.

16
00:01:57,069 --> 00:01:57,903
Vám taky.

17
00:02:11,583 --> 00:02:12,710
V kolik hodin?

18
00:02:16,088 --> 00:02:16,964
Jistě.

19
00:02:17,423 --> 00:02:18,507
Hezký víkend.

20
00:02:19,883 --> 00:02:24,263
To bylo v naší schránce.
Je to pro firmu Jones, Baxter and Gray.

21
00:02:24,346 --> 00:02:26,807
- Ta firma tu myslím nesídlí.
- Promiňte.

22
00:02:27,725 --> 00:02:29,977
Doručovatelé se asi
nemohou dočkat víkendu.

23
00:02:30,394 --> 00:02:31,228
To je možné.

24
........