1
00:00:00,001 --> 00:00:01,273
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,274 --> 00:00:02,940
Proč se s vámi rozešel
váš poslední přítel?

3
00:00:02,940 --> 00:00:05,064
Chtěl, abyste si vybrala
jeho nebo Harveyho.

4
00:00:05,064 --> 00:00:06,278
- Koho jste vybrala?
- Harveyho.

5
00:00:06,280 --> 00:00:08,280
- Protože ho milujete.
- Tak snadné to není.

6
00:00:08,280 --> 00:00:11,382
Měla jste přítele,
ale nechtěl vás s ním sdílet.

7
00:00:11,385 --> 00:00:12,834
- Vaše Ctihodnosti!
- Prosím, jen...

8
00:00:12,835 --> 00:00:14,284
Milujete Harveyho Spectera?

9
00:00:14,287 --> 00:00:16,554
Marku, jestli jsi ženatý,
proč jsi se mnou šel na oběd?

10
00:00:16,556 --> 00:00:18,490
Myslel jsem,
že jde jen o oběd...

11
00:00:18,492 --> 00:00:19,975
Neměla jsem pocit,
že by šlo jen o oběd.

12
00:00:19,976 --> 00:00:21,459
Co tady děláš?

13
00:00:21,461 --> 00:00:23,628
Posledních šest měsíců pracuji
na Kolumbijské univerzitě.

14
00:00:23,630 --> 00:00:26,564
Můj snoubenec bydlí ve městě
a chtěla jsem být s ním.

15
00:00:26,566 --> 00:00:28,600
Vím, jak zabránit
Gallovi, aby svědčil.

16
00:00:28,602 --> 00:00:31,202
Ale můj táta nebude jediný,
komu se to nebude líbit.

17
00:00:31,204 --> 00:00:32,204
Proč ne?

18
00:00:32,204 --> 00:00:36,041
Protože to zahrnuje napadení
jeho bezúhonnosti a to skrze mě.

19
00:00:36,043 --> 00:00:38,643
Až do soboty se
do Connecticutu vrátit nemusím.

20
00:00:38,645 --> 00:00:40,278
<i>Následující dvě noci
budu v hotelu Carlyle.</i>

21
00:00:40,280 --> 00:00:42,647
Chci ještě jednou tvé tělo,
<i>než projdu uličkou.</i>
........