1
00:00:13,596 --> 00:00:17,851
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:45,688 --> 00:01:46,523
Ko Mun-jong.

3
00:01:49,692 --> 00:01:50,527
Ko Mun-jong.

4
00:01:57,242 --> 00:01:58,118
Uteč.

5
00:01:58,743 --> 00:01:59,661
Uteč.

6
00:02:00,245 --> 00:02:02,038
- To nic, Ko Mun-jong.
- Uteč…

7
00:02:02,122 --> 00:02:03,581
- Uteč.
- Byl to jen sen.

8
00:02:03,665 --> 00:02:05,458
Prosím, uteč. Běž!

9
00:02:05,542 --> 00:02:07,502
Zmiz už!

10
00:02:10,755 --> 00:02:11,756
Vypadni.

11
00:02:15,301 --> 00:02:16,511
Táhni pryč.

12
00:02:25,562 --> 00:02:27,939
Dobře, neodejdu.

13
00:03:26,623 --> 00:03:27,498
Proč jsi tady?

14
00:03:30,293 --> 00:03:32,378
- Celou noc jsi měla horečku.
- A?

15
00:03:32,462 --> 00:03:33,963
Hrál sis na doktora?

16
00:03:38,551 --> 00:03:39,928
Hlavně nikam nechoď.

17
00:03:40,011 --> 00:03:42,222
Odvezu Sang-tcheho a koupím léky.

18
00:03:42,722 --> 00:03:43,806
Nic jsem neprovedla.

19
00:03:46,059 --> 00:03:47,852
Ta ženská opakovala, že je moje máma,

20
00:03:48,478 --> 00:03:50,104
jen jsem řekla, že ta už je mrtvá.

21
00:03:51,689 --> 00:03:53,942
Dobře.

22
00:04:11,626 --> 00:04:15,380
{\an8}KAPITOLA 7: ČIPERNÝ PES

23
00:04:15,964 --> 00:04:18,007
Songdžin, Songdžin… Náměstí.

24
00:04:18,091 --> 00:04:20,051
Lékařské centrum Mičchuri.

25
........