1
00:00:13,680 --> 00:00:17,851
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:01:20,789 --> 00:01:21,706
{\an8}Oni…

3
00:01:22,415 --> 00:01:23,583
{\an8}mě suspendovali.

4
00:01:24,542 --> 00:01:26,419
{\an8}Během suspendace nebudu dostávat plat

5
00:01:27,504 --> 00:01:29,380
{\an8}a nejspíš mě čeká žaloba.

6
00:01:31,549 --> 00:01:33,343
{\an8}Všechno je v hajzlu.

7
00:01:35,512 --> 00:01:36,513
Předtím jsi říkala,

8
00:01:37,514 --> 00:01:38,890
že se mnou utečeš,

9
00:01:39,933 --> 00:01:41,392
až budu chtít.

10
00:01:45,313 --> 00:01:46,272
Chci

11
00:01:47,232 --> 00:01:48,525
s tebou vyrazit na výlet.

12
00:01:53,238 --> 00:01:54,322
Hned teď.

13
00:02:00,286 --> 00:02:01,246
Jdeme.

14
00:02:26,020 --> 00:02:29,607
KAPITOLA 9: KRÁL S OSLÍMA UŠIMA

15
00:02:34,904 --> 00:02:35,947
Kam pojedeme?

16
00:02:36,531 --> 00:02:38,449
Nebylo by hezké vyrazit za hranice?

17
00:02:38,533 --> 00:02:40,618
Líbila by se mi Jižní Amerika nebo Evropa.

18
00:02:42,036 --> 00:02:44,372
Pojeďme někam do tepla.
Co třeba do Afriky?

19
00:02:44,455 --> 00:02:46,833
Serengeti, ráj divokých zvířat. Co říkáš?

20
00:02:53,172 --> 00:02:54,799
„Co jsem to provedl?“

21
00:02:59,345 --> 00:03:00,513
To si…

22
00:03:01,639 --> 00:03:02,849
právě teď říkáš?

23
00:03:03,433 --> 00:03:06,102
Ne, vůbec ne.

24
00:03:06,185 --> 00:03:07,937
Dobře děláš.

25
00:03:08,021 --> 00:03:10,398
Udělal jsi na mě dojem, když jsi mu vrazil
........