1
00:00:13,847 --> 00:00:17,851
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:56,264 --> 00:00:59,517
{\an8}Měl bych jít… hned…

3
00:01:08,651 --> 00:01:10,111
{\an8}To je zvláštní.

4
00:01:11,237 --> 00:01:13,865
{\an8}Ko Mun-jong mi řekla,
že mám přijít s tebou,

5
00:01:14,574 --> 00:01:16,034
{\an8}ale není tu.

6
00:01:16,534 --> 00:01:18,328
{\an8}Mun-jong?

7
00:01:18,912 --> 00:01:19,871
{\an8}Mun-jong…

8
00:01:21,998 --> 00:01:24,000
{\an8}Zajímá mě,
jestli se s Kang-tchem udobřili.

9
00:01:24,084 --> 00:01:26,753
{\an8}Udobřili se…

10
00:01:29,422 --> 00:01:31,674
{\an8}Takže změna plánu.

11
00:01:36,054 --> 00:01:39,808
Bude větší zábava uspat
tebe i Mun-jong dohromady.

12
00:01:39,891 --> 00:01:42,852
Asi si dali pusu…

13
00:01:45,563 --> 00:01:46,940
Božínku, ty jsi roztomilý.

14
00:01:49,818 --> 00:01:52,946
Nesahat. Nesahat na vlasy!

15
00:01:53,029 --> 00:01:54,656
Nesahat na vlasy.

16
00:01:54,739 --> 00:01:57,492
Nesahat… Nesahat na vlasy.

17
00:01:57,575 --> 00:01:59,536
Bože.

18
00:01:59,619 --> 00:02:03,581
Co mám dělat…

19
00:02:05,708 --> 00:02:06,835
Bože.

20
00:02:14,092 --> 00:02:16,594
MŮJ BRATR

21
00:02:23,476 --> 00:02:25,061
SANG-TCHE

22
00:02:25,645 --> 00:02:27,272
- Sang-tche, kde jsi…
<i>- Pan Mun.</i>

23
00:02:33,945 --> 00:02:36,781
Vždycky se o bratra tak staráš.

24
00:02:37,740 --> 00:02:38,741
Sang-tche.

........