1
00:00:01,498 --> 00:00:03,888
Téměř 6.5 miliardy kilometrů od Země,

2
00:00:04,857 --> 00:00:07,783
kosmická sonda se
blíží ke svému cíli

3
00:00:09,033 --> 00:00:13,816
k tajemnému objektu daleko
za všemi známými planetami,

4
00:00:14,240 --> 00:00:19,833
který by mohl odhalit nová tajemství
ohledně zrodu sluneční soustavy.

5
00:00:20,950 --> 00:00:23,037
Ale mise je riskantní.

6
00:00:23,120 --> 00:00:27,620
Kdyby se srazila i s něčím
menším než je zrnko rýže

7
00:00:27,700 --> 00:00:31,549
rychlostí 51 000 km za hodinu,
byla by to katastrofa

8
00:00:32,652 --> 00:00:33,960
a my bychom přišli o misi.

9
00:00:34,320 --> 00:00:41,415
Kosmická sonda, která nás přivedla k Plutu,
se nyní pokusí o ještě náročnější poslední úkol.

10
00:00:43,080 --> 00:00:44,265
Uspěje?

11
00:00:44,913 --> 00:00:50,021
Je zde jen jeden výstřel,
a pokud uděláte chybu, může se to stát.

12
00:00:51,217 --> 00:00:52,678
"PLUTO A DÁL."

13
00:00:52,920 --> 00:00:55,551
Právě teď na "NOVA."

14
00:01:03,050 --> 00:01:05,879
1. leden 2019.

15
00:01:06,880 --> 00:01:09,203
Příchod Nového roku.

16
00:01:11,165 --> 00:01:14,965
Ale tady v řídícím středisku
mise panuje napětí.

17
00:01:16,365 --> 00:01:18,617
Tým se cítí tak trochu nervózní.

18
00:01:19,454 --> 00:01:26,247
Tým vědců spolu se svými rodinami
a přáteli jsou v očekávání...

19
00:01:26,918 --> 00:01:28,684
Jsem trochu nervózní.

20
00:01:28,920 --> 00:01:35,276
Příchodu signálu z malé kosmické sondy
na nebezpečné misi.

21
00:01:36,520 --> 00:01:39,755
Její jméno: New Horizons.

22
00:01:39,983 --> 00:01:42,425
My tady opravdu
atakujeme hranice.

23
........