1
00:00:06,006 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,011 --> 00:00:12,762
Ano, jsem psycholog.

3
00:00:13,555 --> 00:00:16,683
Mám doktorát z klinické psychologie

4
00:00:16,766 --> 00:00:21,312
a diplom z manželské a rodinné terapie
od Americké asociace psychologů.

5
00:00:21,396 --> 00:00:26,568
Zaměřuji se především
na péči o rodiny a páry.

6
00:00:27,610 --> 00:00:29,237
Často mě doporučují...

7
00:00:29,571 --> 00:00:33,575
Bývám doporučován kolegy psychology,

8
00:00:34,325 --> 00:00:36,077
psychiatry a duchovními,

9
00:00:36,202 --> 00:00:40,749
protože jednou z mých specializací
v rámci manželské terapie

10
00:00:41,499 --> 00:00:43,334
je studium manželské nevěry.

11
00:00:44,127 --> 00:00:46,963
Nevěry a jejích dopadů.

12
00:00:50,300 --> 00:00:51,760
Ahoj Amy, tady Linda.

13
00:00:52,761 --> 00:00:55,847
Mám na telefonu Arthura Treffera
pro pana Pattersona.

14
00:00:57,724 --> 00:00:58,558
Samozřejmě.

15
00:00:58,975 --> 00:01:00,018
Přepojím ho.

16
00:01:29,798 --> 00:01:30,799
Pěkný večer.

17
00:01:32,884 --> 00:01:33,718
Vám taky.

18
00:01:47,398 --> 00:01:48,525
V kolik hodin?

19
00:01:51,903 --> 00:01:52,779
Jistě.

20
00:01:53,238 --> 00:01:54,322
Hezký víkend.

21
00:01:55,698 --> 00:02:00,078
To bylo v naší schránce.
Je to pro firmu Jones, Baxter and Gray.

22
00:02:00,161 --> 00:02:02,622
- Ta firma tu myslím nesídlí.
- Promiňte.

23
00:02:03,540 --> 00:02:05,792
Doručovatelé se asi
nemohou dočkat víkendu.

24
........