1
00:00:44,696 --> 00:00:47,240
Toto je příběh
chlapce a jeho snu.

2
00:00:48,199 --> 00:00:51,995
Ba co víc,
je to příběh chlapce z Ameriky

3
00:00:52,078 --> 00:00:54,414
a snu,
jenž je ryze americký.

4
00:01:06,926 --> 00:01:09,220
Co se děje?
Kampak jdeš, černochu?

5
00:01:09,304 --> 00:01:10,847
My jsme uvítací výbor.

6
00:01:10,930 --> 00:01:12,557
-Mazej odsud.
-Ne, Danny.

7
00:01:12,640 --> 00:01:15,435
Běž. Když jsi tu,
je to ještě těžší.

8
00:01:35,622 --> 00:01:38,833
Je rok 1928. Jaro.

9
00:01:39,709 --> 00:01:43,213
Každý mladý muž
měl oči jen pro lásku.

10
00:01:43,963 --> 00:01:48,718
A každý malý kluk měl
oči jen pro jediné... baseball.

11
00:02:11,908 --> 00:02:13,201
Mám to u tebe.

12
00:02:26,673 --> 00:02:29,968
Jen další most
pojmenovaný po mrtvém otrokáři.

13
00:02:30,552 --> 00:02:34,139
Ale už jsme v zemi zaslíbené.
Aleluja. Amen.

14
00:02:35,056 --> 00:02:37,600
Nejvyšší čas.
Sbohem, Jime Crowe.

15
00:02:47,485 --> 00:02:50,447
TATO ČÁST AUTOBUSU
JEN PRO BAREVNÉ

16
00:03:13,470 --> 00:03:14,721
Kruci.

17
00:03:42,457 --> 00:03:44,876
Vážení,
tímhle se svezeme do města.

18
00:03:44,959 --> 00:03:46,586
Vezměte si zavazadla.

19
00:04:13,113 --> 00:04:16,491
-Tady. Opatrně. Jen opatrně.
-Díky.

20
00:04:17,492 --> 00:04:18,535
Tady, madam.

21
00:04:21,287 --> 00:04:22,330
Nemáte zač.

22
00:04:22,580 --> 00:04:23,998
........