1
00:00:10,000 --> 00:00:15,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
1x13 - Bitva o Zářící měsíc

2
00:00:28,445 --> 00:00:32,782
Jde to ze Zóny strachu.
Musí to být práce Hordy.

3
00:00:33,950 --> 00:00:37,037
Celej Šeptající les zamrzá.
Co budeme dělat?

4
00:00:37,120 --> 00:00:41,791
Musíme se vrátit domů a ujistit se,
že jsou tam všichni v pořádku.

5
00:01:23,625 --> 00:01:25,752
Catro, tohle musíš vidět.

6
00:01:26,920 --> 00:01:33,259
Přílivový vlny, požáry, zemětřesení.
Etherii to dává zabrat.

7
00:01:33,593 --> 00:01:36,513
Dobře pro nás.
Ale taky, páni.

8
00:01:36,596 --> 00:01:41,017
Experiment byl maximálně úspěšný.
Má hypotéza byla tudíž potvrzena!

9
00:01:41,100 --> 00:01:43,770
Black Garnet jede na 200 procent.

10
00:01:43,853 --> 00:01:47,273
Rovnováha,
která panuje v přírodě Etherie,

11
00:01:47,357 --> 00:01:51,027
se změnila v úplný chaos.
Určitě kvůli runovým kamenům...

12
00:01:52,111 --> 00:01:53,363
Přelož mi to.

13
00:01:54,531 --> 00:01:59,077
Zvýšením síly Black Garnetu
vysáváme energii

14
00:01:59,160 --> 00:02:02,330
z kamenů ostatních Princezen,
narušujeme rovnováhu

15
00:02:02,413 --> 00:02:05,333
a počasí kvůli tomu blázní.
Sepsala jsem to, jestli chceš.

16
00:02:05,416 --> 00:02:09,838
Říkalas,
že jsme oslabily Princezny?

17
00:02:09,921 --> 00:02:12,715
Přesněji Runový Princezny.

18
00:02:12,799 --> 00:02:16,261
O mě a Scorpiu se bát nemusíš.
Já runovej kámen nemám

19
00:02:16,344 --> 00:02:20,306
a Scorpia už nemá žádný spojení
s Black Garnetem, pokud ho měla.

20
00:02:20,390 --> 00:02:25,854
- Mluvíte o mně?
- A šlo by to udělat natrvalo?

21
00:02:25,937 --> 00:02:29,816
Musela bych provést víc testů,
abych si byla jistá, ale...
........