1
00:00:17,100 --> 00:00:19,755
Ano, jsem na cestě.

2
00:00:20,871 --> 00:00:23,495
Ne, samozřejmě, že ne.
Jsem v pohodě.

3
00:00:24,841 --> 00:00:26,865
Děkuju za optání.

4
00:00:28,078 --> 00:00:32,035
Bez ohledu na to, jak je to těžké,
tomu musím čelit sám.

5
00:00:33,850 --> 00:00:35,305
Takže

6
00:00:36,720 --> 00:00:38,435
co na ni

7
00:00:39,589 --> 00:00:41,645
říkáš?

8
00:00:45,262 --> 00:00:46,785
To jsem rád.

9
00:01:25,502 --> 00:01:27,625
Pane?

10
00:01:27,938 --> 00:01:29,425
Jste v pořádku?

11
00:01:32,609 --> 00:01:35,610
Zavolám sanitku.

12
00:01:35,612 --> 00:01:37,335
Nehýbejte se.

13
00:01:44,521 --> 00:01:45,720
Ne.

14
00:01:45,722 --> 00:01:47,545
Co jste říkal?

15
00:01:49,993 --> 00:01:53,115
Nechci do nemocnice...

16
00:01:54,231 --> 00:01:55,685
Co?

17
00:01:57,000 --> 00:01:59,855
Do nemocnice ne.

18
00:02:05,509 --> 00:02:09,325
[Květ zla]

19
00:02:11,548 --> 00:02:13,135
1, 2, 3.

20
00:02:30,200 --> 00:02:32,655
Připravte defibrilátor. 150 joulů.

21
00:02:36,740 --> 00:02:38,195
Ustupte.

22
00:02:39,042 --> 00:02:40,395
Teď!

23
00:02:43,113 --> 00:02:44,535
200 joulů.

24
00:02:47,751 --> 00:02:49,105
Teď!

25
00:02:51,021 --> 00:02:53,845
........