1
00:00:00,209 --> 00:00:02,336
<i>Z cesty!
Uhněte!</i>

2
00:00:02,419 --> 00:00:04,671
<i>To je ten útočník!</i>

3
00:00:05,797 --> 00:00:07,424
Sráči jeden!

4
00:00:08,467 --> 00:00:10,302
<i>Co to kurva děláš, chlape?</i>

5
00:00:11,595 --> 00:00:12,896
<i>Jsi v pořádku?</i>

6
00:00:13,180 --> 00:00:15,098
Tady policista Maddox,
pronásleduji Mike Ferra.

7
00:00:15,182 --> 00:00:17,851
Míří na východ po Hopově.
Na východ po Hopově!

8
00:00:17,935 --> 00:00:18,963
<i>Rychle do auta.</i>

9
00:00:22,272 --> 00:00:25,442
<i>Náš první příspěvek je od Pritti Pittellové
z deníku Daily Score.</i>

10
00:00:25,526 --> 00:00:28,403
<i>Informovala jste, že Michael Ferro,
finanční génius,</i>

11
00:00:28,487 --> 00:00:31,031
<i>usvědčený z vraždy je podezřelý
z dnešního bombového útoku.</i>

12
00:00:31,114 --> 00:00:33,283
Kdo je, pro všechny Svatý,
Pritti Pittellová,

13
00:00:33,367 --> 00:00:34,743
a jak rychle ji můžeme umlčet?

14
00:00:34,826 --> 00:00:37,329
Jeden policajt narazil na našeho chlapce.
Je na útěku.

15
00:00:37,412 --> 00:00:39,122
Nevinný muž neutíká, mladíku.
Kde je?

16
00:00:39,206 --> 00:00:40,415
Nedaleko.

17
00:00:43,585 --> 00:00:45,546
Z cesty!
Uhněte!

18
00:00:45,629 --> 00:00:48,674
<i>Zpomal, brácho!
Pozor, chlape!</i>

19
00:00:48,757 --> 00:00:50,342
<i>Co tady sakra děláš?
Dolů nemůžeš.</i>

20
00:00:50,425 --> 00:00:53,220
Metro je uzavřeno.
No tak, hni s sebou, pohni se.

21
00:00:53,303 --> 00:00:57,892
Hej! Hej! Metro je uzavřeno!
Nemůžete tam!

22
00:00:59,434 --> 00:01:01,812
........