1
00:00:49,880 --> 00:00:51,439
Otázkou je

2
00:00:51,600 --> 00:00:56,390
potrebujem to zviera,
alebo nepotrebujem?

3
00:00:58,800 --> 00:01:00,154
Čo tým myslíte?

4
00:01:00,320 --> 00:01:02,277
Musím popremýšľať o tej karte.

5
00:01:02,480 --> 00:01:04,756
Teraz vás konečne dostanem, čo?

6
00:01:06,760 --> 00:01:08,671
Prečo si to myslíte Schultz?

7
00:01:10,320 --> 00:01:12,470
Prikazujú nám, aby sme vyhodili
do vzduchu laboratórium,

8
00:01:12,640 --> 00:01:15,712
ktoré je chránené
polovicou gestapa z Nemecka.

9
00:01:15,920 --> 00:01:18,480
To určite
nie je civilná operácia.

10
00:01:18,680 --> 00:01:21,194
Je to pravda.
Prečo poverili civilistov?

11
00:01:21,360 --> 00:01:23,920
Velenie na to
musí mať dobrý dôvod.

12
00:01:24,040 --> 00:01:25,360
Odkedy?

13
00:01:25,600 --> 00:01:27,910
Mohli by ste povedať, že ste nedostali
rozkaz plukovník?

14
00:01:28,080 --> 00:01:30,435
Neskoro. Keď som ho dostal
z Londýna potvrdil som ho.

15
00:01:30,560 --> 00:01:33,791
„Chirurg Hatchet,
civilný lekár vo velení.“

16
00:01:34,080 --> 00:01:36,117
To je dosť jasné.

17
00:01:37,320 --> 00:01:40,233
Je možné vystúpiť z vojny?

18
00:01:40,400 --> 00:01:45,236
Jasné, volá sa to dezercia.
Ale nikto ju neschvaľuje.

19
00:01:45,400 --> 00:01:49,837
Vieme, že nemčúri pracujú
na syntetickom palive v tom laboratóriu.

20
00:01:50,520 --> 00:01:52,830
Takže si myslím, že
poslali niekoho

21
00:01:53,000 --> 00:01:54,638
kto o tom niečo vie.

22
00:01:54,920 --> 00:01:58,515
A mal by prísť
s Kinchom každú chvíľu. Poďme.
........