1
00:00:46,746 --> 00:00:49,246
InterCybero uvádí

2
00:00:49,270 --> 00:00:51,770
sci-fi komedii

3
00:00:51,794 --> 00:00:55,994
ČASOVÝ ZÁMEK

4
00:03:04,018 --> 00:03:09,018
Rok 2251, A4: Trestanecká kolonie s max. ostrahou

5
00:03:20,142 --> 00:03:23,142
Vězňům je aplikován krční implantát (NID),

6
00:03:23,166 --> 00:03:25,166
aby se zamezilo útěkům

7
00:04:03,566 --> 00:04:09,566
Ty nejhorší odsouzence mají kryogenicky na háku

8
00:04:45,141 --> 00:04:47,641
Stíhací loď první třídy
"Kennedy, centrální divize"

9
00:04:47,666 --> 00:04:49,541
O těchto mužích jsme
nemluvili, admirále.

10
00:04:49,583 --> 00:04:51,791
Horší už lidská společnost
nevyprodukuje.

11
00:04:51,833 --> 00:04:54,533
Neříkám, že znám lepší způsob,
ale že je to nelidské.

12
00:04:55,708 --> 00:04:58,500
Posílat lidi na A4, aby tam zemřeli...

13
00:04:58,541 --> 00:04:59,750
<i>Červený kód.</i>

14
00:04:59,791 --> 00:05:01,541
Zastřelení by bylo férovější.

15
00:05:01,583 --> 00:05:03,903
V tom tě chápu,
srovnat do řady a postřílet.

16
00:05:03,916 --> 00:05:05,250
<i>Kontrola systému</i>

17
00:05:05,291 --> 00:05:07,875
<i>začíná v 1600 hodin dimenzionální...</i>

18
00:05:07,916 --> 00:05:10,541
Promiň, asi to vyznělo dost bezcitně.

19
00:05:10,583 --> 00:05:12,291
<i>Aktivované únikové
moduly na pravoboku...</i>

20
00:05:12,333 --> 00:05:16,200
Proč se trápíš kvůli těm otrlým
zločincům v té tvé smrtící pasti,

21
00:05:16,210 --> 00:05:17,685
které říkáš loď?

22
00:05:18,916 --> 00:05:20,541
Ale tys byla vždy tvrdohlavá.

23
00:05:20,583 --> 00:05:23,333
<i>Standardní výchozí protokol začíná...</i>

24
........