1
00:00:43,875 --> 00:00:44,916
Dobrý den.

2
00:00:46,500 --> 00:00:47,416
Jak se jmenujete?

3
00:00:52,791 --> 00:00:53,666
Mia?

4
00:00:55,458 --> 00:00:56,541
<i>- Mio?</i>
<i>- Niklasi!</i>

5
00:00:57,125 --> 00:00:59,166
<i>Niklasi. Niklasi, zůstaň se mnou.</i>

6
00:01:00,875 --> 00:01:01,875
Jmenuju se Emma.

7
00:01:04,208 --> 00:01:05,125
Dobře.

8
00:01:06,083 --> 00:01:08,583
Emmo, můžeš nám říct, co se tu stalo?

9
00:01:08,666 --> 00:01:09,500
<i>Mami!</i>

10
00:01:09,583 --> 00:01:10,958
<i>Je tu někdo doktor?</i>

11
00:01:11,041 --> 00:01:12,500
Prosím, Emmo. Je to důležité.

12
00:01:13,125 --> 00:01:15,041
Můžeš mi říct, co se tu stalo?

13
00:01:16,250 --> 00:01:19,750
Jsem Petra Ellerová. Lékařka
ve fakultní nemocnici ve Freiburgu.

14
00:01:20,666 --> 00:01:21,833
Slyšíš mě?

15
00:01:22,083 --> 00:01:22,916
Emmo?

16
00:01:24,791 --> 00:01:27,666
Rozumíš mi? Prosím, Emmo, je to důležité.

17
00:01:32,625 --> 00:01:34,666
- Sakra.
- Co se děje?

18
00:01:39,916 --> 00:01:41,166
<i>Dělám na genovém vektoru.</i>

19
00:01:41,250 --> 00:01:43,833
Jak dostanu syntetický vir
Coxsackie do komára?

20
00:01:43,916 --> 00:01:45,125
<i>A mají rudý oči.</i>

21
00:01:45,208 --> 00:01:47,416
To se dělá
s geneticky modifikovanými tvory.

22
00:01:48,166 --> 00:01:50,541
Posily do vozu 23, prosím.

23
00:01:53,375 --> 00:01:55,125
Sakra. Má to rudý oči.

24
00:01:59,041 --> 00:02:00,416
Má to rudý oči.
........