1
00:00:09,166 --> 00:00:11,291
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,166 --> 00:00:33,250
Nejmenuju se Mia.

3
00:00:34,625 --> 00:00:35,458
Jsem Emma.

4
00:00:36,583 --> 00:00:38,583
Dcera Volkera a Julie Engelsových.

5
00:00:59,500 --> 00:01:00,916
Emma Engelsová je mrtvá.

6
00:01:03,708 --> 00:01:07,291
Moji rodiče zemřeli při autonehodě.
Já jsem přežila.

7
00:01:15,583 --> 00:01:16,583
Tohle je z té nehody.

8
00:01:22,458 --> 00:01:24,708
- Šla jsem k babičce do Švédska.
- Poslyš...

9
00:01:26,750 --> 00:01:30,083
Nevím, kdes vzala data Emmy Engelsové.

10
00:01:30,625 --> 00:01:34,083
Zajímá mě,
pro koho pracuješ a proč tu jsi.

11
00:01:50,041 --> 00:01:52,041
Pamatujete si bratrův pohřeb?

12
00:01:52,791 --> 00:01:53,791
Byla jste tam taky.

13
00:01:55,708 --> 00:01:58,083
Pohádala jste se
s mým otcem v jeho pracovně.

14
00:01:58,750 --> 00:01:59,833
Vyhodil vás.

15
00:02:05,791 --> 00:02:06,750
Pojď se mnou.

16
00:02:22,958 --> 00:02:23,958
Všechno v pohodě?

17
00:02:25,833 --> 00:02:27,666
Jo. Všechno je skvělý.

18
00:02:29,250 --> 00:02:30,500
Dobře, co se děje?

19
00:02:32,875 --> 00:02:33,958
Mia lže.

20
00:02:43,666 --> 00:02:44,750
Proč myslíš?

21
00:02:47,875 --> 00:02:49,041
Zfalšovala svůj profil.

22
00:02:50,041 --> 00:02:51,083
Nedělá to každý?

23
00:02:52,083 --> 00:02:54,416
Dala Lorenzové falešný vzorek DNA.

24
00:02:55,875 --> 00:02:56,916
To je zločin?

........