1
00:00:29,208 --> 00:00:30,250
Chen-Lu?

2
00:00:31,416 --> 00:00:32,875
Bez starosti, není tu.

3
00:00:36,958 --> 00:00:37,791
Ahoj, Emmo.

4
00:00:50,541 --> 00:00:51,708
Tys mu lhala.

5
00:00:54,416 --> 00:00:55,750
Neměla jsem na výběr.

6
00:00:57,666 --> 00:00:59,083
Je smrtelně nemocný.

7
00:01:01,041 --> 00:01:02,166
Co to s tebou je?

8
00:01:06,541 --> 00:01:10,041
Poruchy osobnosti, demence,
progresivní svalová slabost.

9
00:01:10,125 --> 00:01:11,833
Neviděli jste moji gumu?

10
00:01:12,625 --> 00:01:13,916
Kdo má moji gumu?

11
00:01:16,041 --> 00:01:17,625
Na něco se tě ptal.

12
00:01:19,458 --> 00:01:20,458
Nulo.

13
00:01:29,375 --> 00:01:31,500
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

14
00:01:58,041 --> 00:02:00,583
ZAVOLEJ MI! - NIKLASI?
POTŘEBUJU TY PAPÍRY

15
00:02:01,000 --> 00:02:01,833
Sakra.

16
00:02:10,708 --> 00:02:12,333
- Dobré ráno.
- Dobré ráno.

17
00:02:12,416 --> 00:02:16,000
Půjdeš se mnou večer na zápas?
SC proti Eintrachtu.

18
00:02:16,125 --> 00:02:18,291
- Cože?
- Freiburg proti Frankfurtu.

19
00:02:19,375 --> 00:02:22,000
- Říká se tomu fotbal.
- Promiň, Ole. Nemůžu.

20
00:02:23,500 --> 00:02:24,833
Proč neřekneš Chen-Lu?

21
00:02:25,333 --> 00:02:27,416
Nemůžu, mám sraz s Doppel Felixem.

22
00:02:27,500 --> 00:02:32,208
Provedu ho po městě. Ukážu mu
laborky, hackathon a moje rostliny.

23
00:02:33,208 --> 00:02:34,666
Tak si užij rande.

24
........