1
00:00:33,583 --> 00:00:35,416
- Mrzí mě to.
- Podám žalobu.

2
00:00:36,791 --> 00:00:39,708
- Cos udělala Benovi...
- Nic jsem neudělala. Byl nemocný.

3
00:00:41,125 --> 00:00:42,791
Z toho se jen tak nevyvlíkneš.

4
00:00:42,875 --> 00:00:44,041
Vyhrožuješ mi?

5
00:00:44,791 --> 00:00:46,333
- Chápu tvé rozčilení...
- Vypadni.

6
00:00:49,291 --> 00:00:50,291
Ven!

7
00:01:08,875 --> 00:01:11,000
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

8
00:02:05,291 --> 00:02:06,708
Ole, co to děláš?

9
00:02:06,791 --> 00:02:07,833
Ole, vylez!

10
00:02:08,250 --> 00:02:09,083
Ole!

11
00:02:10,125 --> 00:02:12,458
Jo! Nový rekord!

12
00:02:13,083 --> 00:02:17,375
Našel jsem trik, aby krev dočasně
vázala dvojnásobek kyslíku,

13
00:02:17,458 --> 00:02:19,750
takže dokážu zadržet dech skoro nekonečně!

14
00:02:21,958 --> 00:02:22,791
Ty seš nerd.

15
00:02:23,375 --> 00:02:24,833
Ale je to pecka, ne?

16
00:02:24,916 --> 00:02:25,833
Jo, pecka.

17
00:02:27,666 --> 00:02:29,625
Chceš zkusit moji podvodní pilulku?

18
00:02:30,083 --> 00:02:31,708
Pilas něco v posledních hodinách?

19
00:02:31,791 --> 00:02:34,291
- Proč?
- Ta pilulka tě odrovná.

20
00:02:34,375 --> 00:02:37,208
V kombinaci s alkoholem
působí jako tvrdý náraz.

21
00:02:37,291 --> 00:02:39,500
Žádný prášky před snídaní. Díky.

22
00:02:46,416 --> 00:02:48,500
V prváku chceš pozici asistentky?

23
00:02:48,583 --> 00:02:50,458
U těch testů Lorenzové se naučím víc

24
00:02:50,541 --> 00:02:52,625
........