1
00:00:41,784 --> 00:00:44,404
<b>Překlad: Ewisek
Korekce: tominotomino</b>

2
00:00:55,785 --> 00:00:57,785
<i>Máme lokaci Point Blancu.</i>

3
00:00:57,810 --> 00:00:59,647
Původně to bylo sanatorium.

4
00:00:59,650 --> 00:01:01,342
Chvíli nám trvalo, než jsme ho našli,

5
00:01:01,366 --> 00:01:03,771
protože je to uprostřed
naprosto ničeho.

6
00:01:03,772 --> 00:01:05,207
Chvíli bylo opuštěné,

7
00:01:05,208 --> 00:01:07,465
ale před třemi lety bylo převzato.

8
00:01:07,468 --> 00:01:08,619
Kým?

9
00:01:08,620 --> 00:01:11,254
O nákup se postarala
fiktivní společnost.

10
00:01:11,255 --> 00:01:13,450
Hlavní signatářkou
je Eva Stellenboschová,

11
00:01:13,451 --> 00:01:15,506
děkanka studentů na Point Blancu,

12
00:01:15,507 --> 00:01:17,826
která kontaktovala sira Davida.

13
00:01:17,827 --> 00:01:21,220
- Jsme tam?
- Ještě ne.

14
00:01:21,221 --> 00:01:23,421
Chce se nejdřív sejít s Alexem.

15
00:01:38,108 --> 00:01:40,328
Čau, kámo. Kdes ráno byl?

16
00:01:40,329 --> 00:01:42,367
Zaspal jsem.

17
00:01:42,373 --> 00:01:44,983
Co to sakra? Co se stalo?

18
00:01:44,984 --> 00:01:46,202
Nic to není.

19
00:01:46,203 --> 00:01:47,899
Jen mi řekni, kdo to udělal.

20
00:01:47,900 --> 00:01:49,858
- A?
- A skoncujeme s nima.

21
00:01:49,859 --> 00:01:52,638
- Myslím naprosto.
- Jak?

22
00:01:52,644 --> 00:01:54,305
Dáme na net deepfake obrázky

23
00:01:54,329 --> 00:01:56,432
jejich rodičů v oslím pornu.
To funguje vždycky.

........