1
00:00:06,006 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,013 --> 00:00:14,931
LENWOODSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
TĚLOCVIČNA

3
00:00:15,432 --> 00:00:17,183
Konečně se to stalo, hoši.

4
00:00:17,267 --> 00:00:19,060
- Měl jste první infarkt?
- Ne!

5
00:00:19,144 --> 00:00:22,480
Sehnal jste si byt
a konečně se osamostatníte?

6
00:00:22,564 --> 00:00:23,481
Sklapni!

7
00:00:23,565 --> 00:00:26,317
- Konečně jste přijal Ježíše?
- Cože?

8
00:00:27,068 --> 00:00:29,571
Co jsi zač? Co tady, krucinál, děláš?

9
00:00:29,654 --> 00:00:31,406
Šířím slovo Boží.

10
00:00:31,489 --> 00:00:32,699
Vypadni odsud!

11
00:00:33,700 --> 00:00:36,161
Ježíš mi může políbit mý placatý cecky.

12
00:00:37,078 --> 00:00:38,329
Poslouchejte, pánové.

13
00:00:38,413 --> 00:00:43,334
Poprvé v historii jsme byli pozváni
na Turnaj pro zvané v Cincinnati.

14
00:00:43,418 --> 00:00:45,503
{\an8}Fíha, co můžeme vyhrát?

15
00:00:45,587 --> 00:00:46,755
My nemůžeme vyhrát.

16
00:00:46,838 --> 00:00:49,424
Budou tam samý dobrý týmy
a vy dobří nejste.

17
00:00:49,924 --> 00:00:51,384
{\an8}Upřímnost nade vše.

18
00:00:51,468 --> 00:00:54,345
Ten turnaj je něco jako ples trenérů.

19
00:00:54,429 --> 00:00:58,558
Bude tam i Phil Hrom
ze <i>Sportovního hromobití</i> na 60. kanálu.

20
00:00:58,641 --> 00:01:01,436
{\an8}No nekecej! Bude tam i Phil Hrom.

21
00:01:01,519 --> 00:01:02,729
{\an8}Jsi fanda? Znáš ho?

22
00:01:02,812 --> 00:01:06,733
{\an8}Ne, to byl sarkasmus,
což je občas těžký poznat, když šišlám.

23
00:01:07,317 --> 00:01:10,278
Promiň, ale na navazování kontaktů
nebudu mít čas.
........