1
00:01:39,540 --> 00:01:43,590
Jsou ti náhradníci za Saka důvěryhodní?

2
00:01:43,990 --> 00:01:47,960
Ne každý dokáže ve vězení obchodovat.

3
00:01:49,260 --> 00:01:51,720
Zklamal jsem vás někdy?

4
00:01:52,020 --> 00:01:54,960
Předtím pracovali pro mě.

5
00:01:55,260 --> 00:02:00,360
Jsou ochotní pro mě udělat cokoli.

6
00:02:01,500 --> 00:02:04,320
Ve vězení jsou za drobné přestupky,

7
00:02:04,620 --> 00:02:08,070
až se rozjede moje politická strana,

8
00:02:08,370 --> 00:02:10,720
dostanu je ven.

9
00:02:11,640 --> 00:02:13,380
Dobře.

10
00:02:39,340 --> 00:02:44,740
Jestli máte čas, můžete se dole pobavit.

11
00:02:44,740 --> 00:02:46,680
Dobře.

12
00:02:51,700 --> 00:02:54,720
- O co jde?
- Je od policie.

13
00:02:56,780 --> 00:02:58,360
Co teď?

14
00:02:59,340 --> 00:03:03,520
Zavřete východy a najděte ostatní.

15
00:03:03,520 --> 00:03:05,280
Běžte.

16
00:03:13,980 --> 00:03:16,280
Je tam nějaký klid.

17
00:03:18,820 --> 00:03:21,080
Jaká je situace?

18
00:03:30,420 --> 00:03:32,960
<i>Přijďte se podívat, inspektore.</i>

19
00:03:39,180 --> 00:03:40,840
Co teď?

20
00:03:42,020 --> 00:03:44,680
Přijmeme to pozvání.

21
00:04:00,780 --> 00:04:02,840
Pojďte, inspektore.

22
00:04:25,060 --> 00:04:29,320
Pojďte dál, přidejte se k nám.

23
00:04:30,260 --> 00:04:32,300
Co mí lidé?

24
00:04:33,340 --> 00:04:37,420
Napijte se, ať se uklidníte.

25
00:04:38,020 --> 00:04:42,450
Ale můžete vůbec ve službě pít?
........