1
00:00:39,165 --> 00:00:43,294
Na začátku 21. století

2
00:00:46,547 --> 00:00:48,758
vypukla 3. světová válka.

3
00:00:50,760 --> 00:01:01,187
Nám zbylým bylo jasné,
že lidstvo by už nepřežilo čtvrtou.

4
00:01:03,564 --> 00:01:11,072
Že naše pomíjívá podstata
už nesmí být ohrožena.

5
00:01:12,239 --> 00:01:15,868
Proto jsme stvořili
nového strážce zákona,

6
00:01:18,371 --> 00:01:20,373
klerika Gramatonu.

7
00:01:21,624 --> 00:01:25,503
Jeho posláním
je nalézt a vymýtit

8
00:01:26,629 --> 00:01:31,384
zdroj krutosti mezi lidmi

9
00:01:34,845 --> 00:01:41,102
a jejich schopnost
citu.

10
00:01:41,310 --> 00:01:42,270
Policie!

11
00:01:58,369 --> 00:02:00,413
Víte, co máte dělat.

12
00:02:10,423 --> 00:02:12,883
K zemi!

13
00:02:14,677 --> 00:02:15,636
K zemi!

14
00:02:19,432 --> 00:02:20,474
Střílejte!

15
00:03:02,808 --> 00:03:06,938
Máme tu neznámý počet zabarikádovaných
na jihovýchodním okraji komplexu.

16
00:03:07,021 --> 00:03:09,357
Rozumím.
Team Tetragrammatonu na cestě.

17
00:03:09,565 --> 00:03:12,735
Kleriku, světla nesvítí.
Je jich tam víc než tucet.

18
00:03:13,903 --> 00:03:15,571
Až vyrazím dveře,
zničte žárovky.

19
00:03:15,780 --> 00:03:17,239
Ano, pane.

20
00:03:22,036 --> 00:03:23,329
Běž.

21
00:04:11,669 --> 00:04:14,046
- Kde je?
- Ticho!

22
00:04:15,256 --> 00:04:18,718
Dostali jsme ho?
Drž hubu.

23
........