1
00:00:00,010 --> 00:00:01,190
- Rayi!
- Tati!

2
00:00:03,070 --> 00:00:04,800
- Co to děláš?
- Tayesho!

3
00:00:04,838 --> 00:00:06,840
- Tati!
- Co to děláš?

4
00:00:06,924 --> 00:00:08,007
Rayshawne!

5
00:00:08,675 --> 00:00:10,300
Obviní mě ze smrti policisty!

6
00:00:10,302 --> 00:00:12,422
Musíte jít s námi, paní.

7
00:00:12,554 --> 00:00:15,098
Dostal bych trest smrti, Tay!

8
00:00:15,182 --> 00:00:16,266
Ray-Ray!i

9
00:00:16,350 --> 00:00:18,040
- Tati!
- Musíme jít.

10
00:00:18,070 --> 00:00:20,610
Rayshawne, drž se!
Odvedu je ven!

11
00:00:20,646 --> 00:00:22,648
- Stevene!
- Rayi!

12
00:00:22,680 --> 00:00:25,540
- Kde je můj syn, Stevene?
- Odvedu je, Rayshawne!

13
00:00:25,570 --> 00:00:27,390
Musíš se dostat co nejdříve k telefonu!

14
00:00:27,402 --> 00:00:29,571
Stevene, kde je můj syn!

15
00:00:37,580 --> 00:00:38,606
Stevene!

16
00:00:39,414 --> 00:00:41,227
Kde je můj syn!

17
00:00:43,919 --> 00:00:45,402
Kde je můj syn!

18
00:00:53,679 --> 00:00:54,720
Týme, Red 1.

19
00:00:54,750 --> 00:00:57,307
Poručík Poincy
a dva rukojmí vycházejí ven.

20
00:00:57,320 --> 00:00:59,208
Podezřelý je stále uvnitř.

21
00:00:59,560 --> 00:01:01,103
Jaký je další postup?

22
00:01:04,022 --> 00:01:06,664
Musím dostat to video, Stevene!

23
00:01:09,770 --> 00:01:11,461
Sežeň to video!

........