1
00:02:10,222 --> 00:02:13,251
Jsi si jistý,že další stopa nás vede
do lesa Hadího kmene?

2
00:02:13,302 --> 00:02:15,431
Wang Xiangyang je obyčejnej člověk.

3
00:02:15,531 --> 00:02:18,431
Nemohl by přijít s hádankou.
Musí to být příkaz od Ya Qing.

4
00:02:18,531 --> 00:02:21,051
A my máme s vránou společné jedno místo.

5
00:02:21,176 --> 00:02:22,402
A to je jenom tady.

6
00:02:27,431 --> 00:02:28,922
Temný vyslanče,náčelníku Zhao.

7
00:02:29,281 --> 00:02:31,794
Najednou ke mě přicházíte..
Co se stalo?

8
00:02:33,692 --> 00:02:34,831
To je dlouhý příběh.

9
00:02:35,031 --> 00:02:37,912
4-tý stýčku, svět se změní.

10
00:02:38,011 --> 00:02:40,911
Bojím se, že vy teď nemůžete zůstat mimo.

11
00:02:41,411 --> 00:02:43,532
4-tý strýčku,vlastně jsme tady,

12
00:02:43,532 --> 00:02:45,781
hledáme stopy,co nechla Ya Qing za sebou.

13
00:02:46,331 --> 00:02:47,151
Ya Qing?

14
00:02:47,903 --> 00:02:48,985
Stopy...

15
00:02:49,883 --> 00:02:51,021
Počkejte.

16
00:02:59,122 --> 00:03:02,043
Tento klíč tady Ya Qing nechala dnes ráno.

17
00:03:02,044 --> 00:03:04,134
Taky řekla,že budete vědět,z čeho to je.

18
00:03:05,132 --> 00:03:08,385
Jenom tento klíč? Nemáte tušení,kde je auto?

19
00:03:09,031 --> 00:03:10,381
Nemám.
- Ne. -

20
00:03:10,981 --> 00:03:13,771
Její vodítko,bojím se,
že ho máme už dávno.

21
00:03:22,302 --> 00:03:26,146
Jen s takovým obyčejným telefónem,
jak to můžeme zjistit?

22
00:03:26,346 --> 00:03:29,012
Zkontroloval jsem historii té budky.
Byla postavená před 20-ti lety.

23
00:03:29,012 --> 00:03:30,762
V té době došlo k reformě komunikace.

24
........