1
00:02:10,691 --> 00:02:12,941
Takže tak to bylo...

2
00:02:15,993 --> 00:02:17,783
Gu Ban byl takový zbabělec...

3
00:02:18,188 --> 00:02:20,033
A proč mi to neřekl dřív?

4
00:02:20,733 --> 00:02:22,188
Omlouvám se.

5
00:02:22,843 --> 00:02:26,793
Nikdy jsem ti neřekla,že Gu Ban zemřel,
aby mě zachránil.

6
00:02:26,893 --> 00:02:29,423
Opravdu jsem neměla odvahu ti to přiznat.

7
00:02:32,173 --> 00:02:35,546
Vždycky jsem si myslela,
že se za Gu Bana pomstím.

8
00:02:37,992 --> 00:02:39,411
Je to směšný.

9
00:02:42,863 --> 00:02:43,732
Sha Yao.

10
00:02:45,281 --> 00:02:47,402
Gu Ban to dal tobě.

11
00:02:47,751 --> 00:02:49,021
Vem si to zpět.

12
00:02:51,076 --> 00:02:55,721
On už tady není. Nemám důvod si to nechat.

13
00:02:56,421 --> 00:02:57,871
Nech si ji.

14
00:03:00,771 --> 00:03:01,951
Sha Yao.

15
00:03:02,651 --> 00:03:09,101
Přemýšlela jsem. Přišli jsem společně,
tak se společně vrátíme.

16
00:03:09,782 --> 00:03:12,753
Už nemůžu ztratit svoji nejdůležitější osobu.

17
00:03:33,655 --> 00:03:34,731
Sha Yao.

18
00:03:42,831 --> 00:03:45,841
To je hvězdný prsten,co se mi Lin Jing
vždycky pokouší dát?

19
00:03:45,941 --> 00:03:49,341
Správně.Lin Jing mi řekl,abych ti ho dal.

20
00:03:50,315 --> 00:03:56,841
Řekl,že je to...elektronická projekce.
Je potřeba tvé heslo,abys to odemkla.

21
00:03:58,292 --> 00:04:00,021
Heslo jé...

22
00:04:02,421 --> 00:04:03,251
je...

23
00:04:14,151 --> 00:04:16,291
Já tak na něj nemyslím.

24
00:04:17,161 --> 00:04:23,222
Ale on řekl...
........