1
00:00:01,620 --> 00:00:03,150
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,170 --> 00:00:05,460
Na tu přední stranu
se koukáme už čtyři roky.

3
00:00:05,480 --> 00:00:09,950
<i>- To já ten článek napíšu, Barry.</i>
- Manžel šéfky je Flash?

4
00:00:09,990 --> 00:00:11,530
Nikdo mi nikdy nic neřekne.

5
00:00:11,570 --> 00:00:15,220
Tato látka dokáže
uzdravit jakékoliv lidské neduhy.

6
00:00:15,280 --> 00:00:18,530
Naučil jsem se to ovládat.
Tohle je mé konečné mistrovské dílo.

7
00:00:18,570 --> 00:00:21,460
- Věčný život.
- Viděla jsem, jak ten tvůj život vypadá.

8
00:00:21,480 --> 00:00:23,730
<i>- Je to noční můra.
- Přinesl jsem ti tohle.</i>

9
00:00:23,750 --> 00:00:25,820
<i>Tu sponu poznávám.</i>

10
00:00:26,350 --> 00:00:28,530
<i>Mám na tebe pár otázek.</i>

11
00:00:43,350 --> 00:00:45,950
<i>edna.cz/the-flash
přeložili joyeux a Xavik</i>

12
00:00:55,460 --> 00:00:57,370
To byl tedy pád.

13
00:00:57,390 --> 00:01:02,170
- Asi si říkáš, proč ti to dělám.
- Jsi zlý, takže to chápu.

14
00:01:30,550 --> 00:01:33,550
Určitě ses už nějakou dobu
necítil takto zranitelně.

15
00:01:33,620 --> 00:01:37,060
Moje schopnosti, jako ty tvoje,
fungují na buněčné úrovni.

16
00:01:37,240 --> 00:01:39,220
Rád ti to ukážu.

17
00:01:51,020 --> 00:01:55,150
Až tě šoupnu do Iron Heights,

18
00:01:55,330 --> 00:01:57,900
tak mi za to pošlou dárkový koš.

19
00:01:59,100 --> 00:02:02,150
Já už do tebe něco šoupl,

20
00:02:02,220 --> 00:02:06,240
ale teď to budu
potřebovat zpátky.

21
00:02:18,460 --> 00:02:22,150
Mým osudem je
vyléčit veškeré lidstvo.

22
00:02:22,170 --> 00:02:26,350
Ty a tvoji přátelé
tomu nemůžete zabránit.
........