1
00:00:05,060 --> 00:00:09,150
Takže jsme postavili přístroj,
který dokáže vytvořit nový Zdroj rychlosti,

2
00:00:09,190 --> 00:00:13,550
přičemž je postaven podle
poznámek nejzlejšího rychlíka všech dob?

3
00:00:14,310 --> 00:00:16,950
Určitě ho chceme zapnout?

4
00:00:27,440 --> 00:00:31,640
- Zapni to.
- SPOUŠTÍ SE UMĚLÝ ZDROJ RYCHLOSTI

5
00:01:02,910 --> 00:01:06,550
- CHYBA
- Co se děje?

6
00:01:13,460 --> 00:01:15,480
Nevyšlo to.

7
00:01:19,910 --> 00:01:26,280
<i>edna.cz/the-flash</i>

8
00:01:31,530 --> 00:01:35,330
<i>přeložili joyeux a Xavik</i>

9
00:01:36,060 --> 00:01:38,550
Jste tam?

10
00:01:38,950 --> 00:01:43,930
Čau, promiňte, že ruším.
Jak šlo spuštění toho přístroje?

11
00:01:44,640 --> 00:01:49,020
- Nespustil se, což je problém.
- Jak Thawne mohl postavit

12
00:01:49,080 --> 00:01:51,750
Zdroj rychlosti bez deníku s návodem,

13
00:01:51,770 --> 00:01:55,730
zatímco my, mozkovna STAR
Labs, to ani nedokážeme spustit?

14
00:01:55,820 --> 00:01:58,860
Jako bychom postavili
jen 12tunový těžítko.

15
00:01:58,880 --> 00:02:03,590
Chápu, je to hrůza, ale čerstvý
vzduch vám možná udělá lépe.

16
00:02:03,680 --> 00:02:08,260
Třeba já jdu právě do kanceláře
<i>Civilistů</i>. Nechce jít někdo,

17
00:02:08,370 --> 00:02:11,460
Barry, se mnou?

18
00:02:12,350 --> 00:02:16,440
Ne, dokud ten stroj nepojede,
tak nemohu chránit město.

19
00:02:16,530 --> 00:02:18,640
Musím se tomu stále věnovat.

20
00:02:21,190 --> 00:02:23,280
Počkej, Barry.

21
00:02:24,170 --> 00:02:26,730
Určitě nechceš vidět Iris?

22
00:02:30,440 --> 00:02:32,640
Mám jí něco vzkázat?

23
........