1
00:00:22,489 --> 00:00:24,157
Tak odkud jste přiletěly?

2
00:00:24,741 --> 00:00:25,617
Z Phoenixu.

3
00:00:27,285 --> 00:00:28,203
Budete v neděli kázat?

4
00:00:29,871 --> 00:00:31,498
Jste Grace Greenleafová, ne?

5
00:00:34,709 --> 00:00:35,543
Ano, jsem.

6
00:00:37,545 --> 00:00:38,880
Ale už kázání nedělám.

7
00:00:39,089 --> 00:00:41,299
Vážně? Aha. Jakto?

8
00:00:43,677 --> 00:00:45,178
Můžeme vystoupit, prosím?

9
00:00:45,345 --> 00:00:46,680
Dům je kousek odsud...

10
00:00:46,763 --> 00:00:48,348
- Vím, ale...
- Proč vystupujeme?

11
00:00:48,431 --> 00:00:49,557
- Sem to stačí.
- Dobře.

12
00:01:01,861 --> 00:01:03,613
Snad jsem neřekl nic špatnýho.

13
00:01:03,697 --> 00:01:04,656
Vůbec ne.

14
00:01:05,031 --> 00:01:07,367
Jen si chci protáhnout nohy, víte?

15
00:01:07,534 --> 00:01:08,994
Jak daleko je to k domu?

16
00:01:09,077 --> 00:01:10,704
Moc ne. Počkej chvilku.

17
00:01:11,329 --> 00:01:13,164
Moje máma vaše kázání milovala.

18
00:01:13,665 --> 00:01:14,958
To snad říct můžu.

19
00:01:15,625 --> 00:01:17,294
- Slyšel jste ji kázat?
- Jo.

20
00:01:17,377 --> 00:01:20,255
Máma chodila do Calvary každou neděli,
dokud ještě žila.

21
00:01:20,672 --> 00:01:22,632
Brala mě s sebou,
když tvoje máma kázala.

22
00:01:23,216 --> 00:01:26,428
Říkávala: „Proč si nemůžeš najít
takové počestné děvče?

23
00:01:26,511 --> 00:01:28,013
Proč se pořád taháš s courami?“

24
00:01:28,513 --> 00:01:30,432
........