1
00:00:05,162 --> 00:00:10,523
Z anglických titulků přeložil
-----HTB-----

2
00:00:20,562 --> 00:00:27,923
? Některé dívky mají moc
tě zkorumpovat a zničit. ?

3
00:00:28,529 --> 00:00:30,521
? Vezmou tě a zlomí tě.?

4
00:00:31,782 --> 00:00:34,274
? Nebo z tebe udělají krále? ?

5
00:00:35,536 --> 00:00:38,028
? Přinesou ti léto ?

6
00:00:39,456 --> 00:00:41,948
? Když je venku zima ?

7
00:00:43,418 --> 00:00:44,418
? To je pravda ?

8
00:00:45,379 --> 00:00:50,374
? Některé dívky dělají úžasné věci ?

9
00:00:55,138 --> 00:00:57,755
Hlavní inženýr pro aerodinamiku.

10
00:01:00,602 --> 00:01:02,184
Ano, pane Petersene.

11
00:01:21,540 --> 00:01:22,740
Očekáváte turbulence?

12
00:01:23,709 --> 00:01:24,709
Ne, pane.

13
00:01:41,226 --> 00:01:48,787
? Některé dívky tě uspokojí,
ale všechny tě budou mystifikovat.?

14
00:01:49,192 --> 00:01:51,684
? Nadchnou tě a některé udělají ?.

15
00:01:52,946 --> 00:01:55,438
? Cokoli si budeš přát ?

16
00:01:56,867 --> 00:01:58,859
? O tom není pochyb. ?

17
00:02:00,245 --> 00:02:03,738
? Ukázalo se, že je to pravda. ?

18
00:02:05,083 --> 00:02:07,575
? Na světě není nic, ?

19
00:02:09,046 --> 00:02:13,131
? co by některé dívky nedokázaly. ?

20
00:02:31,151 --> 00:02:32,151
Trup letadla.

21
00:02:34,237 --> 00:02:36,479
Ano, pane Petersene.

22
00:03:27,082 --> 00:03:33,877
? Ale tohle je život, to je
všechno součást hry. ?

23
00:03:34,923 --> 00:03:39,918
? Snažíš se uhádnout neznámé. ?

24
00:03:42,305 --> 00:03:47,300
? Je to jen jedna cesta
k této okouzlující hře. ?
........