1
00:00:00,300 --> 00:00:02,022
Jak to jde s kaplanem?

2
00:00:02,046 --> 00:00:03,748
Neuvěřitelně. Sedli jsme si.

3
00:00:03,772 --> 00:00:05,282
Za co to bylo?

4
00:00:05,306 --> 00:00:07,570
Vypadáš tak roztomile.

5
00:00:08,463 --> 00:00:10,309
Vím, že to mezi námi bylo napjaté,

6
00:00:11,043 --> 00:00:13,090
ale jestli něco potřebuješ,

7
00:00:13,114 --> 00:00:14,759
stačí říct.

8
00:00:14,783 --> 00:00:18,721
Vypadá to, že se snaží
udělat pro sbor něco dobrého.

9
00:00:18,745 --> 00:00:20,620
Nebo je v tom politika.

10
00:00:20,644 --> 00:00:22,800
Podle všeho se nějaká
vnitřní jednotka

11
00:00:22,824 --> 00:00:24,552
snaží očernit obraz
hasičského sboru.

12
00:00:24,576 --> 00:00:26,887
A od vás chci, abyste se ujistili,
že na nás ta špína neulpí.

13
00:00:39,174 --> 00:00:40,962
Náčelníku?

14
00:00:42,422 --> 00:00:44,655
Pojďte dál.

15
00:00:44,679 --> 00:00:46,407
Hledáte Severida?

16
00:00:46,431 --> 00:00:47,980
Ano.

17
00:00:48,303 --> 00:00:52,518
Uvidíme se na stanici.

18
00:00:55,407 --> 00:00:57,523
Náčelníku.

19
00:00:57,770 --> 00:00:59,025
Kelly.

20
00:00:59,439 --> 00:01:01,088
Dáš si kafe?

21
00:01:01,112 --> 00:01:05,195
Ne. Chtěl jsem tě zastihnout
ještě před směnou.

22
00:01:05,950 --> 00:01:08,656
V mojí práci je tolik
různých překážek

23
00:01:08,680 --> 00:01:12,183
a byrokratických zádrhelů,
že se dá stěží něco dokončit.

24
........