1
00:00:00,413 --> 00:00:03,979
Olivia říkala, že Casey a já
jsme pro sebe jako stvoření.

2
00:00:04,004 --> 00:00:06,171
Co ke Caseymu cítíš?

3
00:00:06,173 --> 00:00:08,206
To je právě to. Já to nevím.

4
00:00:08,208 --> 00:00:09,975
Když jsem ti řekl, ať necháš
Hubbleovou na pokoji,

5
00:00:09,977 --> 00:00:10,917
tak to nebyl návrh.

6
00:00:10,919 --> 00:00:13,144
Byl to rozkaz. A tys tam stejně šel?

7
00:00:13,146 --> 00:00:14,285
A to mám jen tak sedět
s rukama v klíně,

8
00:00:14,287 --> 00:00:15,597
když vím něco, co by mohlo pomoct?

9
00:00:15,599 --> 00:00:17,849
On to nenechá být, že ne?

10
00:00:17,851 --> 00:00:19,551
Možná by ses mu měla ozvat.

11
00:00:19,553 --> 00:00:22,287
Mám pocit, že ty jsi ta,
kterou teď potřebuje.

12
00:00:22,289 --> 00:00:24,620
Jsem poručík Kelly Severide
z Chicagského hasičského sboru.

13
00:00:24,621 --> 00:00:26,121
Jste příbuzný Bennyho Severida?

14
00:00:26,123 --> 00:00:28,127
Carol Spearsová je ta žhářka.

15
00:00:28,892 --> 00:00:31,703
Jde jí jenom o chaos.
Někoho to bude stát život.

16
00:00:31,705 --> 00:00:34,643
Takže ať uděláme cokoli,
musíme jednat rychle.

17
00:00:42,172 --> 00:00:44,278
Pořád pracuješ na tom případu
žhářství?

18
00:00:45,409 --> 00:00:48,300
Carol Spearsová je v čudu.

19
00:00:48,350 --> 00:00:49,824
Není po ní ani stopy.

20
00:00:50,013 --> 00:00:51,813
Spolupracujete s policií?

21
00:00:51,815 --> 00:00:54,015
Rozvědka má zrovna rozdělaný
nějaký případ.

22
00:00:54,017 --> 00:00:57,652
Voight říkal, že máme být v klidu
a důvěřovat vyšetřování.

23
00:01:01,420 --> 00:01:02,924
........