1
00:00:46,734 --> 00:00:49,472
ZÁPADNÍ BERLÍN

2
00:00:49,487 --> 00:00:52,178
OPOUŠTÍTE
AMERICKÝ SEKTOR

3
00:04:48,111 --> 00:04:51,359
DRAMATICKÝ ÚTĚK V OKOVU
Z VÝCHODNÍHO BERLÍNA

4
00:04:51,381 --> 00:04:54,381
HUDEBNÍK PRCHÁ
NA SVOBODU

5
00:05:09,835 --> 00:05:12,163
Kdo to tam hraje loktem na klavír?

6
00:05:14,782 --> 00:05:16,836
Kávu, miláčku. Kávu.

7
00:05:32,065 --> 00:05:35,931
<i>To byl záznam
Mozartova koncertu A-dur</i>

8
00:05:35,932 --> 00:05:39,205
<i>v provedení Viktora Bajevského,
východoněmeckého virtuóza,</i>

9
00:05:39,206 --> 00:05:42,573
<i>který včera uprchl
přes Berlínskou zeď.</i>

10
00:05:42,685 --> 00:05:46,734
Uprchl? Možná mu zaplatili,
aby odešel. Moment.

11
00:05:46,955 --> 00:05:49,909
<i>...psané ve verších na pohlednici...</i>

12
00:05:55,589 --> 00:05:59,539
<i>- Haló?
- Červenka volá Pěnkavu.</i>

13
00:06:01,428 --> 00:06:05,496
- Pěnkavo, slyšíte mě?
- Co chceš, Chico?

14
00:06:06,041 --> 00:06:08,732
Dodržuj bezpečnostní protokol.

15
00:06:08,873 --> 00:06:11,329
V sobotu ráno,
copak ses zbláznil?

16
00:06:11,334 --> 00:06:15,963
<i>Orel bělohlavý chce,</i>
abys za ním okamžitě přišel.

17
00:06:17,152 --> 00:06:20,272
<i>Hele, čeká tě ve 12:00.</i>

18
00:06:21,849 --> 00:06:23,106
Řekni Rossovi...

19
00:06:26,161 --> 00:06:27,223
...že přijdu pozdě.

20
00:06:28,747 --> 00:06:31,066
Proč jsi tak neposlušný?

21
00:06:31,259 --> 00:06:33,869
V kuchyni jsi nepoužitelná.
Proč nejdeš zpátky do postele?

22
00:06:57,046 --> 00:06:59,832
- Hned jsem tam, paní Meadová.
- Paní Rossová?
........