1
00:00:49,280 --> 00:00:51,999
Mal som jeden z najkrajších večerov.
Vravím ti,

2
00:00:52,160 --> 00:00:55,755
bola krásna.
Aké nádherné dievča.

3
00:00:55,960 --> 00:00:57,314
Volala sa Michelle.

4
00:00:57,440 --> 00:00:59,829
Michelle je jedno
z mojich obľúbených mien.

5
00:01:00,080 --> 00:01:02,390
Naozaj? Odteraz
ťa volám Michelle.

6
00:01:03,640 --> 00:01:06,553
Počkajte chvíľu.
Neprerušujte ho.

7
00:01:06,800 --> 00:01:07,995
Čo sa stalo potom?

8
00:01:08,560 --> 00:01:10,915
Aká bola krásna.

9
00:01:11,080 --> 00:01:13,549
A mala úžasné
archívne šampanské

10
00:01:13,760 --> 00:01:14,875
čo čakalo na mňa.

11
00:01:16,200 --> 00:01:19,272
Áno?
Po tej dobe, úžasné.

12
00:01:19,440 --> 00:01:21,431
Jej slová mi stále znejú v ušiach.

13
00:01:21,680 --> 00:01:23,193
Čo, čo?
Čo, čo?

14
00:01:23,360 --> 00:01:26,113
Keď zdvihla pohár povedala:

15
00:01:26,320 --> 00:01:28,197
Nemala by som to piť miláčik.

16
00:01:28,360 --> 00:01:32,593
Po jednom pohári šampanského
nie som zodpovedná za svoje činy.

17
00:01:33,240 --> 00:01:34,310
Áno, áno, pokračuj.

18
00:01:34,680 --> 00:01:39,629
Potom vypila pohár
jedným dúškom a ja som pil svoj.

19
00:01:40,560 --> 00:01:42,437
Čo potom?

20
00:01:42,640 --> 00:01:45,200
Keď som sa ráno zobudil...
Počkajte chvíľu.

21
00:01:45,400 --> 00:01:47,152
Čo sa stalo predtým?

22
00:01:47,480 --> 00:01:50,313
Neviem. Môj pohár bol otrávený
ukradla mi peňaženku.

........