1
00:00:00,961 --> 00:00:02,290
Jak to jde se Severidem?

2
00:00:02,351 --> 00:00:04,800
Zadrž, Pattersone.
Zničíš moje auto.

3
00:00:04,861 --> 00:00:05,974
Čí auto?

4
00:00:06,035 --> 00:00:08,215
Je na Severidovi,
aby si našel svoje místo.

5
00:00:08,276 --> 00:00:09,329
Nebo si nenajde.

6
00:00:09,390 --> 00:00:11,563
Jediný důvod proč Riddle
strká nos do záležitostí ostatních

7
00:00:11,624 --> 00:00:13,106
je ten, protože si myslí, že má šanci

8
00:00:13,167 --> 00:00:15,020
stát se požárním komisařem.
Všichni to vědí.

9
00:00:15,081 --> 00:00:16,281
Opatrně.

10
00:00:16,342 --> 00:00:17,536
Něco je špatně.

11
00:00:19,111 --> 00:00:21,053
Nikdo nemohl nic dělat.

12
00:00:21,113 --> 00:00:25,795
Prostě... to dítě nikdy nemělo šanci.

13
00:00:25,856 --> 00:00:27,133
Hej.

14
00:00:33,349 --> 00:00:35,116
V mé mysli

15
00:00:35,177 --> 00:00:38,974
bychom byli rodinou.

16
00:00:39,034 --> 00:00:42,009
Našli bychom si společný dům,

17
00:00:42,070 --> 00:00:43,978
společně bychom ho opravili,

18
00:00:44,039 --> 00:00:46,541
společně bychom v něm zestárli,
byli bychom...

19
00:00:57,049 --> 00:01:02,308
...ale takhle to nakonec neskončilo.

20
00:01:02,369 --> 00:01:04,998
A já vím nejlíp než kdokoliv jiný,
že život...

21
00:01:05,058 --> 00:01:10,094
že život nefunguje podle
přesně nalajnovaných pravidel.

22
00:01:11,425 --> 00:01:15,979
Ale bylo by hezké....

23
00:01:16,040 --> 00:01:17,807
bylo by hezké, kdybych to čas od času

24
........