1
00:00:00,250 --> 00:00:02,140
Takže když ho přinutím,
aby změnil způsob,

2
00:00:02,201 --> 00:00:05,363
jakým vede svou stanici, chci se ujistit,
že budu moct počítat s tvou podporou.

3
00:00:05,424 --> 00:00:07,820
Ano, veliteli, můžete.

4
00:00:07,881 --> 00:00:09,310
Děláme tady něco špatného?

5
00:00:09,371 --> 00:00:11,507
Proč bychom v tom neměli pokračovat?

6
00:00:11,567 --> 00:00:12,964
Dejte tomu chlapovi páteřní límec.

7
00:00:13,025 --> 00:00:15,344
Neustále podrýváš mou autoritu.

8
00:00:15,404 --> 00:00:16,898
Vezmi si jeden den volno.

9
00:00:16,959 --> 00:00:19,348
- Stavíš mě mimo službu??
- Máš štěstí, že to je jen tohle.

10
00:00:19,408 --> 00:00:21,303
Wallace Boden, řekněte mi,
jestli jste někdy byl

11
00:00:21,364 --> 00:00:22,951
v domě Sereny Holmesové?

12
00:00:23,011 --> 00:00:24,344
Jo, zabouchla si dveře...

13
00:00:24,405 --> 00:00:25,554
Páni, děkuju.

14
00:00:25,614 --> 00:00:29,363
Tvrdila nám, že jí muž jménem Boden
vykopl dveře a napadl ji.

15
00:00:29,424 --> 00:00:31,107
Byl bych rád, kdybyste šel se mnou.

16
00:00:33,755 --> 00:00:35,964
Řekněte mi ještě jednou,

17
00:00:36,024 --> 00:00:39,189
jaký byl vztah mezi vámi
a slečnou Holmesovou.

18
00:00:39,250 --> 00:00:41,880
Už jsem vám řekl,
že spolu nic nemáme.

19
00:00:41,941 --> 00:00:45,434
Pronajala si byt v sousedství.
Požádala mě o pomoc.

20
00:00:45,495 --> 00:00:47,080
A tu jste jí poskytl, správně?

21
00:00:47,141 --> 00:00:48,462
Ano, poskytl.

22
00:00:48,523 --> 00:00:49,597
Vykopl jste jí dveře?

23
00:00:49,658 --> 00:00:51,385
Ano, na její žádost.

........