1
00:00:00,074 --> 00:00:04,158
První co udělám, jakmile se vrátím
na stanici 51 bude tohle:

2
00:00:04,219 --> 00:00:07,362
Severide, byl bych rád, kdybys byl
ještě jednou mým poručíkem.

3
00:00:08,482 --> 00:00:10,324
Chili, přišla jsi pozdě na směnu.

4
00:00:10,384 --> 00:00:11,758
- Jo, asi o pět minut.
- Chili!

5
00:00:11,818 --> 00:00:12,859
Tohle je první varování.

6
00:00:12,919 --> 00:00:14,595
Něco se s tebou děje.

7
00:00:14,655 --> 00:00:17,162
- Ale já jsem v pohodě.
- Freddie, podívej.

8
00:00:17,223 --> 00:00:18,647
Požádal jsi mě o pomoc,
tak ji máš mít.

9
00:00:18,708 --> 00:00:20,100
Ať to stojí cokoliv.

10
00:00:20,160 --> 00:00:21,434
Hej, co je, Freddie?

11
00:00:21,494 --> 00:00:22,569
Řekl jsi mi, že jsem malý a tlustý.

12
00:00:22,629 --> 00:00:23,969
Jen jsem si z tebe utahoval, chlapče.

13
00:00:24,029 --> 00:00:25,572
- Odvolej to.
- Hej, takhle to tu chodí.

14
00:00:25,632 --> 00:00:27,698
Urážíme se navzájem...

15
00:00:37,611 --> 00:00:40,312
Hej... hej.

16
00:00:41,346 --> 00:00:43,054
Někdo.

17
00:00:43,114 --> 00:00:46,648
Ně... něk...

18
00:00:46,709 --> 00:00:49,434
Někdo. Někdo.

19
00:00:49,495 --> 00:00:50,829
Tohle do Manhattanu nepoužiju.

20
00:00:50,889 --> 00:00:51,961
Kde jsou tmavé třešně?

21
00:00:52,022 --> 00:00:53,548
Herrmann mi řekl, ať je dám do skladu.

22
00:00:53,609 --> 00:00:55,159
Víš, prý jsou jenom pro VIP, takže...

23
00:00:55,220 --> 00:00:57,827
Ach můj bože. Otisi!

24
00:00:57,888 --> 00:00:59,488
........