1
00:00:00,429 --> 00:00:03,546
Příští týden,
Antoniova boxerská tělocvična,

2
00:00:03,607 --> 00:00:04,747
bitva odznaků...

3
00:00:04,808 --> 00:00:06,485
Kdo bude boxovat za 51?

4
00:00:06,546 --> 00:00:08,038
Vlastně jsem se už přihlásil.

5
00:00:08,446 --> 00:00:10,932
Colin Becks,
radní za obvod 52.

6
00:00:10,993 --> 00:00:12,230
Připravuju tady benefici.

7
00:00:12,291 --> 00:00:13,848
Hodně by znamenalo, kdybyste se zúčastnil.

8
00:00:13,908 --> 00:00:15,091
Každý den chodíme do práce

9
00:00:15,152 --> 00:00:18,016
a musíme být připraveni položit
své životy za úplně neznámé lidi.

10
00:00:18,831 --> 00:00:20,488
Slyšel jsem, co se stalo vaší sestře.

11
00:00:20,548 --> 00:00:22,370
Je mi strašně líto tvé sestry.

12
00:00:22,431 --> 00:00:23,424
Jsem v pořádku.

13
00:00:23,484 --> 00:00:24,816
Co se stalo s odvykačkou?

14
00:00:24,877 --> 00:00:27,501
Pokud je problém s pitím,
je potřeba ho skutečně řešit.

15
00:00:27,562 --> 00:00:29,056
Zvládnu to sama.

16
00:01:33,761 --> 00:01:36,074
Je mi to tak líto.

17
00:02:09,724 --> 00:02:11,499
Jsme v pohodě.

18
00:02:11,559 --> 00:02:13,234
Jsme zpátky, jo?

19
00:02:13,294 --> 00:02:16,504
Snažila se tě zbavit jako své kolegyně.

20
00:02:16,564 --> 00:02:18,810
Všichni občas ztratíme kontrolu
v práci, Otisi.

21
00:02:18,871 --> 00:02:22,615
Bývaly dny, kdy bych se vás rád zbavil.
Tebe. Tebe.

22
00:02:27,108 --> 00:02:28,749
Promiňte, jste Matt Casey?

23
00:02:28,809 --> 00:02:30,017
Jo.

24
00:02:30,077 --> 00:02:31,387
........