1
00:00:10,176 --> 00:00:12,554
V dojo mi říkali, ať si koupím Apple.

2
00:00:12,637 --> 00:00:13,638
Tohle je šmejd.

3
00:00:13,722 --> 00:00:16,975
- Ten krám ani nejde zapnout.
- Předně je to Dell.

4
00:00:17,267 --> 00:00:20,103
A není rozbitý.
Zkusil jste hlavní vypínač?

5
00:00:20,186 --> 00:00:21,813
Jistě, nejsem idiot.

6
00:00:29,696 --> 00:00:32,198
Tohle je vážně váš první počítač?

7
00:00:32,699 --> 00:00:34,159
Jo, nejsem nerd.

8
00:00:37,704 --> 00:00:38,538
Tak jo.

9
00:00:39,456 --> 00:00:40,498
Tak se ukaž.

10
00:00:45,628 --> 00:00:46,880
Pohni se, šipko blbá.

11
00:00:47,881 --> 00:00:48,882
Krám jeden.

12
00:00:49,883 --> 00:00:51,301
Kde je, sakra, internet?

13
00:00:54,846 --> 00:00:55,847
Sakra.

14
00:00:56,848 --> 00:00:59,893
Jo, pitomče, klikal jsem všude.
Internet tam není.

15
00:00:59,976 --> 00:01:01,936
Zkusil jste se připojit k wi-fi?

16
00:01:02,020 --> 00:01:03,021
<i>Samozřejmě.</i>

17
00:01:04,314 --> 00:01:05,398
Co je wi-fi?

18
00:01:05,482 --> 00:01:08,359
Tohle je zastavárna, ne PC servis.

19
00:01:08,443 --> 00:01:09,444
<i>Nějak si poraďte.</i>

20
00:01:12,655 --> 00:01:14,407
{\an8}INTERNET PRO NECHÁPAVÉ II

21
00:01:17,994 --> 00:01:19,370
HESLO
UDERPRVNI

22
00:01:20,205 --> 00:01:21,706
PŘIPOJENÍ K WI-FI ÚSPĚŠNÉ

23
00:01:24,125 --> 00:01:24,959
SEXY HOLKY

24
00:01:32,509 --> 00:01:33,635
SOUTĚŽ MOKRÉ TRIČKO

........