1
00:00:08,380 --> 00:00:12,800
Všechno špatné, co jsem udělal

2
00:00:13,180 --> 00:00:19,240
nebo ti řekl do očí či za tvými zády,

3
00:00:19,980 --> 00:00:24,280
ať už úmyslně či náhodou,

4
00:00:25,260 --> 00:00:28,680
mi prosím odpusť,

5
00:00:30,220 --> 00:00:34,620
už se to nebude opakovat.

6
00:00:54,500 --> 00:00:56,980
Odpouštím ti.

7
00:00:56,980 --> 00:01:00,600
Staň se lepším člověkem.

8
00:01:15,500 --> 00:01:17,120
Paní.

9
00:01:20,420 --> 00:01:24,280
Tati, omluv mě, hned jsem zpátky.

10
00:01:32,660 --> 00:01:34,200
Paní.

11
00:01:42,060 --> 00:01:44,640
Vážně budeš mnichem?

12
00:01:45,780 --> 00:01:47,710
Jistě.

13
00:01:51,020 --> 00:01:55,080
Viděla jste, jak jsem se
klaněl tátovi, mámě a babičce?

14
00:01:57,900 --> 00:01:59,440
Ano.

15
00:02:00,980 --> 00:02:06,580
Víte, už dlouho jsem
neviděl tátu tak šťastného.

16
00:02:07,540 --> 00:02:13,640
Naposledy to asi bylo, když jsem
v první třídě napsal dobře test.

17
00:02:18,420 --> 00:02:20,360
Tak to je,

18
00:02:21,260 --> 00:02:23,840
když se člověk stane mnichem.

19
00:02:25,580 --> 00:02:32,480
Všichni rodiče mají radost,
když jejich dítě koná dobro.

20
00:02:32,480 --> 00:02:38,440
Máš štěstí, že kvůli
rodičům konáš dobré skutky.

21
00:02:42,300 --> 00:02:44,440
Některé děti

22
00:02:45,219 --> 00:02:50,019
nemohou ani pořádně žít své životy.

23
00:02:53,580 --> 00:02:56,640
Gratuluji ti,

24
00:02:57,260 --> 00:02:59,420
že ses polepšil.
........