1
00:00:10,000 --> 00:00:15,000
SHE-RA A PRINCEZNY MOCI
2x03 - Signály

2
00:00:23,732 --> 00:00:24,862
Konečně.

3
00:00:37,078 --> 00:00:38,078
K ničemu.

4
00:00:45,754 --> 00:00:47,554
<i>K ničemu.</i>

5
00:01:20,622 --> 00:01:23,212
Pořád nemůžu uvěřit,
že Entrapta dělá pro Hordu.

6
00:01:23,291 --> 00:01:26,461
Shadow Weaver jí musela něco
udělat s hlavou. Určitě. Ne?

7
00:01:26,544 --> 00:01:29,844
Nevím. Když jsme s ní mluvili,
působila normálně.

8
00:01:29,923 --> 00:01:31,553
Entraptovsky normálně, ale i tak.

9
00:01:31,633 --> 00:01:35,433
Chce být s Hordou.
Mají lepší techniku než my.

10
00:01:35,512 --> 00:01:40,022
- Ale my máme na svý straně magii.
- Magie a technika nejsou oddělený.

11
00:01:40,099 --> 00:01:43,769
Entrapta je jeden z mála lidí,
který to opravdu chápou.

12
00:01:43,853 --> 00:01:46,863
Přiblížila se k jejich
spojení víc než kdokoliv jinej.

13
00:01:46,940 --> 00:01:48,650
A teď je s Hordou.

14
00:01:51,277 --> 00:01:52,777
Kdo potřebuje Entraptu?

15
00:01:52,862 --> 00:01:57,492
Máte Bowa, mistra technika a předního
člena etheriánský inženýrský komunity.

16
00:02:00,078 --> 00:02:01,998
Jo, to jsem chtěl.

17
00:02:02,080 --> 00:02:05,380
Ahoj.
Hned jsem u vás.

18
00:02:06,126 --> 00:02:09,706
Kamarádi, před námi jsou budovy.
Stanice je blízko.

19
00:02:11,923 --> 00:02:15,803
Entrapta se rozhodla.
To nezměníme.

20
00:02:15,885 --> 00:02:18,925
Ale můžeme se soustředit
na misi a pomoct našim lidem.

21
00:02:19,013 --> 00:02:22,433
Před týdnem jsme ztratili kontakt
s farmářskou stanicí Alwyn.

22
00:02:22,517 --> 00:02:26,097
........