2
00:00:21,505 --> 00:00:25,692
Tohle mrksnem do skladu, zajdem do baru
a zkusím vyprovokovat toho fešnýho poručíka k hádce.

4
00:00:25,692 --> 00:00:27,152
Zajímavé.
Proč to chceš dělat?

5
00:00:27,152 --> 00:00:29,821
Já nevím. Bere mě, když můžu
vytočit upjatýho frajera...

6
00:00:29,863 --> 00:00:31,198
Proste o život!

7
00:00:31,198 --> 00:00:34,368
- Co to je? - Jeden z těch
transdimenzionálních energetickejch tvorů.

8
00:00:34,368 --> 00:00:37,204
Zřete a třeste se před...

9
00:00:37,246 --> 00:00:38,997
Rychle, Tendi, vezmi jednu
z těch nádob.

10
00:00:38,997 --> 00:00:40,332
Nezavoláme radši bezpečnost?

11
00:00:40,332 --> 00:00:42,167
- Já tě zničím.
- Ne, ne.

12
00:00:42,209 --> 00:00:43,877
Může se nám hodit
na spoustu různejch věcí.

13
00:00:43,877 --> 00:00:45,379
Strčíme ho tam,
a vymyslíme to potom.

14
00:00:45,379 --> 00:00:46,380
Je to inteligentní tvor.

15
00:00:46,421 --> 00:00:48,382
Je vůbec dovoleno
ho někam cpát?

16
00:00:48,382 --> 00:00:49,842
Je zlý, dává lidem rány.

17
00:00:49,925 --> 00:00:54,930
Pochutnám si na tvém zoufalství!
Ne, počkej. Nestrkej mě tam!

18
00:00:55,013 --> 00:00:58,100
- Můžu ti splnit přání.
- A já poslouchám.

19
00:00:58,183 --> 00:01:01,311
Umím z molekul vzduchu vytvořit,
co jen budeš chtít.

20
00:01:01,353 --> 00:01:04,773
- Třeba i ten novej trikordér s fialovým pruhem?
- Jo, ty jsou boží.

21
00:01:04,773 --> 00:01:08,110
Na to bych spotřeboval hodně svojí...
Dobře, dobře.

22
00:01:08,193 --> 00:01:09,778
Pokusím se.

23
00:01:11,905 --> 00:01:15,492
Tak.
Tady ho máš.

24
........