1
00:00:13,416 --> 00:00:15,625
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:37,625 --> 00:00:39,500
Všichni na svá místa.

3
00:00:42,625 --> 00:00:43,875
Připravte se.

4
00:00:52,458 --> 00:00:54,000
Překvapení!

5
00:00:54,666 --> 00:00:59,958
- To je jen Treskvička.
- Mysleli jsme, že jsi Peso a vy víte kdo.

6
00:01:00,041 --> 00:01:04,916
Peso a jeho kamarádiček, Ko...
Poslouchejte. Někdo se blíží.

7
00:01:10,583 --> 00:01:13,791
Tak jo, hlavně pomalu.

8
00:01:13,875 --> 00:01:16,708
Opatrně vyplav a...

9
00:01:17,916 --> 00:01:19,833
- Koba?
- Překvapení!

10
00:01:22,916 --> 00:01:28,333
Překvapení, Kobo. Všichni se
přišli podívat na tvůj test z plavání.

11
00:01:29,791 --> 00:01:31,625
Koba!

12
00:01:31,708 --> 00:01:36,125
Nenecháme si to ujít.
Dlouho se ti u nás hojilo chapadlo.

13
00:01:36,208 --> 00:01:38,541
Jako bys byl členem týmu.

14
00:01:38,625 --> 00:01:42,875
- Jsi připravený, Kobo?
- Koba.

15
00:01:42,958 --> 00:01:46,166
Dobře. Nezapomeň, když test zvládneš,

16
00:01:46,250 --> 00:01:51,166
znamená to, že jsi v pořádku
a můžeš zpátky do Karibského moře.

17
00:01:51,250 --> 00:01:55,083
Tvoji přátelé na útesu
ti určitě drží ploutve.

18
00:01:55,750 --> 00:01:57,125
Koba.

19
00:01:58,458 --> 00:02:00,166
To je ono, kámo!

20
00:02:00,541 --> 00:02:04,666
Dobře, Kobo. Napřed ti sundáme obvaz.

21
00:02:08,416 --> 00:02:09,375
Koba?

22
00:02:10,250 --> 00:02:14,500
Vypadá to dobře.
Teď je na čase plavání!

23
00:02:14,916 --> 00:02:17,541
- Zeleninová zvířátka!
........