1
00:00:00,821 --> 00:00:06,181
Bylo tu pár velkých problémů.
Docházelo tu ke rvačkám a nehodám.

2
00:00:06,205 --> 00:00:10,740
Když jste tu byli minule, bylo to zlé.
Myslím si, že se to ještě zhoršilo.

3
00:00:10,764 --> 00:00:13,741
Je to tu velmi utiskující.
Jsi v pořádku?

4
00:00:13,765 --> 00:00:15,781
Jako by mi to tisklo srdce.

5
00:00:15,805 --> 00:00:18,701
- Čí kosti jsou ve sklepě?
- <i>Moje.</i>

6
00:00:19,620 --> 00:00:23,903
- Ústup, ústup. - Skoro všechno
se tady točí kolem těch kostí.

7
00:00:23,927 --> 00:00:26,091
Jsem připravený se s tím utkat.

8
00:00:26,115 --> 00:00:28,260
Jste to, čemu
říkáme démon?

9
00:00:51,940 --> 00:00:54,221
<i>72 hodin zavřeni</i>

10
00:00:57,970 --> 00:01:00,701
<i>na těch nejstrašidelnějších
místech</i>

11
00:01:00,725 --> 00:01:03,460
<i>a hledají průlomové
důkazy</i>

12
00:01:08,380 --> 00:01:11,620
Paranormal Lockdown S03E07
dom.smrc @ 2020

13
00:01:18,501 --> 00:01:22,821
<i>Minulý rok Nick a Katrina potkali temnou
sílu v domě na ulici Monroe</i>

14
00:01:22,845 --> 00:01:27,381
<i>v Hartford City v Indianě.
Zavolal je majitel Eddie Norris,</i>

15
00:01:27,405 --> 00:01:31,980
<i>který kvůli téměř nepřetržité paranormální
aktivitě musel zastavit stavební práce.</i>

16
00:01:32,004 --> 00:01:38,060
<i>Nick a Katrina téměř 72 hodin bojovali s
nebezpečnou a potenciálně démonickou</i>

17
00:01:38,084 --> 00:01:42,540
<i>bytostí. Přetrvávající energie po
okultních aktivitách v patře</i>

18
00:01:42,564 --> 00:01:48,896
<i>přemohli Katrinu,
když prožili řadu nevysvětlitelných jevů,</i>

19
00:01:48,920 --> 00:01:51,220
<i>například mokré stopy
vedoucích do kuchyně.</i>

20
00:01:51,244 --> 00:01:55,141
Podívej na ty stopy. Jde to
do kuchyně. Jde to do kuchyně.

21
00:01:55,165 --> 00:01:58,061
<i>A otřesy, které byly cítit
........