1
00:00:16,344 --> 00:00:19,379
Tos musel být fakt hodně opilý,
když sis to nechal udělat.

2
00:00:19,448 --> 00:00:20,862
Udělat co?

3
00:00:21,431 --> 00:00:22,603
Tohle.

4
00:00:25,689 --> 00:00:27,310
Proč si to nechal udělat, sakra?

5
00:00:29,172 --> 00:00:31,068
To je dlouhá historie.

6
00:00:31,137 --> 00:00:32,724
Já mám času dost.

7
00:00:35,034 --> 00:00:36,855
Do prdele. Asi ne.

8
00:00:36,864 --> 00:00:38,172
Dělej.

9
00:00:43,827 --> 00:00:45,517
Laramie...

10
00:00:47,206 --> 00:00:48,475
Vážně?

11
00:00:53,655 --> 00:00:54,896
Hej, hej.

12
00:00:54,965 --> 00:00:56,800
Hej. Laramie.
Vstávej. Máme zpoždění.

13
00:00:56,828 --> 00:00:58,234
Jdeme.

14
00:01:09,620 --> 00:01:11,568
To bude dlouhý den, Lloyde.

15
00:01:13,241 --> 00:01:14,924
Moc jsem se nevyspal.

16
00:02:24,337 --> 00:02:27,193
<b>Yellowstone S03E10
přeložil jethro</b>

17
00:03:02,586 --> 00:03:04,651
Jestli hledáš nějakou spojitost
s tímto místem,

18
00:03:04,660 --> 00:03:05,851
tak nic nenajdeš.

19
00:03:05,860 --> 00:03:07,362
Mám to tady jenom pronajaté.

20
00:03:10,103 --> 00:03:13,086
Není to spojitost,
co bych tady hledal.

21
00:03:14,655 --> 00:03:18,758
Mám já nějaké bratry?
Strýce? Sestry?

22
00:03:20,379 --> 00:03:21,962
Na co ti to bude?

23
00:03:25,172 --> 00:03:26,917
Kdo je má rodina.

24
00:03:29,551 --> 00:03:30,965
........