1
00:00:06,000 --> 00:00:09,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,917 --> 00:00:21,500
<i><font color="white">Ke třetímu nástupišti přijíždí vlak.</font></i>

3
00:00:22,083 --> 00:00:24,375
<i><font color="white">Nevstupujte za vyznačenou linii.</font></i>

4
00:00:40,000 --> 00:00:42,917
Dnes to bude náročné.

5
00:00:43,417 --> 00:00:44,500
VZTEK

6
00:01:30,708 --> 00:01:34,333
<i><font color="white">Od Washimi je moc hezké,</font></i>
<i><font color="white">že se za mě u ředitele přimluvila,</font></i>

7
00:01:35,417 --> 00:01:37,458
<i><font color="white">ale jak znám vedoucího Tona,</font></i>

8
00:01:41,458 --> 00:01:44,458
<i><font color="white">mám trochu obavy.</font></i>

9
00:01:55,542 --> 00:01:57,375
Co se děje, Fenneko?

10
00:01:57,458 --> 00:01:58,625
V účtárně

11
00:01:59,292 --> 00:02:00,833
se děje něco strašného!

12
00:02:02,000 --> 00:02:03,792
ÚČTÁRNA

13
00:02:06,375 --> 00:02:08,958
Dobré ráno všem!

14
00:02:13,417 --> 00:02:16,708
Dobré ráno.
Dnes nás čeká rušný den!

15
00:02:17,208 --> 00:02:19,083
Dobré ráno, paní Kabae.

16
00:02:21,250 --> 00:02:24,208
Paní Kabae už to schytala.
Dávejte pozor!

17
00:02:24,917 --> 00:02:27,375
Vedoucí Tone, přestaňte, prosím!

18
00:02:27,875 --> 00:02:30,125
Já vám vodu ve zvlhčovači vyměním.

19
00:02:30,208 --> 00:02:31,958
Nebuď směšný, Komiyo!

20
00:02:32,625 --> 00:02:35,000
Je to můj zvlhčovač, sám si ji vyměním.

21
00:02:35,792 --> 00:02:37,167
To ne!

22
00:02:39,958 --> 00:02:41,667
<i><font color="white">Nikdy by mě nenapadlo,</font></i>

23
00:02:42,542 --> 00:02:44,042
<i><font color="white">že to způsobí takovou spoušť.</font></i>

24
00:02:44,125 --> 00:02:46,042
KUCHYŇKA

25
........