1
00:00:01,766 --> 00:00:04,269
- Prosím, prosím.
- Myslel som, že chceš mňa?

2
00:00:04,403 --> 00:00:07,038
<i>Chcem zistiť,
čo sa stalo v tú Halloweensku noc.</i>

3
00:00:07,805 --> 00:00:09,808
- <i>Nechal som môjho brata zomrieť.</i>
- Pomôž mi!

4
00:00:09,942 --> 00:00:12,577
<i>No tak, obaja vieme,
čo odo mňa naozaj chceš.</i>

5
00:00:12,710 --> 00:00:15,112
- Kym, nezačínaj, prosím.
- Správne, počúvaj svojho gay priateľa.

6
00:00:15,246 --> 00:00:16,547
Priateľa!

7
00:00:16,681 --> 00:00:18,283
<i>Gay je vždy zamlčané.</i>

8
00:00:18,417 --> 00:00:19,819
Chcem vedieť pravdu o tom,
čo sa stalo.

9
00:00:19,952 --> 00:00:21,820
Je presne tu, kde
som ho pochoval.

10
00:00:21,954 --> 00:00:24,222
Človeče, okolo pobieha šialenec
v maske a vraždí ľudí!

11
00:00:24,356 --> 00:00:26,225
Kvôli rozhodnutiam, ktoré sme
vy a ja urobili.

12
00:00:27,459 --> 00:00:28,794
Oci?

13
00:00:28,926 --> 00:00:30,762
Drž sa od Liv ďalej,
ak vieš, čo je pre teba dobré.

14
00:00:31,563 --> 00:00:32,931
Nie.

15
00:00:33,064 --> 00:00:34,432
- Nie.
- Manny! Nie!

16
00:00:41,524 --> 00:00:43,093
To je krásna pieseň, ale...

17
00:00:43,225 --> 00:00:44,929
Nemyslím si, že Mannymu by
sa to páčilo.

18
00:00:45,108 --> 00:00:47,712
Myslíte, že by zbor mohol spievať
niečo viac na štýl Alicie Keys?

19
00:00:47,796 --> 00:00:49,098
Pozriem sa.

20
00:00:53,435 --> 00:00:56,704
Po omši pôjdeme na
cintorín na obrad.

21
00:00:56,838 --> 00:00:58,340
- Prepáčte.
- Áno.

22
........