1
00:00:16,496 --> 00:00:21,721
<b>TAK<font color="#80ffff">KÁŽE</font><font color="#ff80ff">BOH</font></b>

2
00:00:30,729 --> 00:00:34,694
<i>V sobotu, 26. apríla 1986</i>

3
00:00:34,724 --> 00:00:39,897
<i>vybuchla sovietska
atómová elektráreň Černobyľ.</i>

4
00:00:41,671 --> 00:00:45,262
<i>Týždeň po katastrofe
napísal najmladší syn Boha</i>

5
00:00:45,292 --> 00:00:47,125
<i>svoju prvú báseň.</i>

6
00:00:49,563 --> 00:00:55,150
<font color="#009595">{\an7}KAPITOLA 1</font>
<b>NAJSTARŠÍ SYN BOHA A POLIEVKA</b>

7
00:01:01,546 --> 00:01:05,911
<i>Bol to tiež deň, keď Boh očakával
návštevu svojho prvorodeného syna.</i>

8
00:01:16,521 --> 00:01:19,864
<i>Prvorodený syn Boha bol už roky mimo domu.</i>

9
00:01:21,311 --> 00:01:23,527
Nebojím sa.

10
00:01:23,929 --> 00:01:25,595
<i>Boh sa nebál.</i>

11
00:01:26,563 --> 00:01:29,502
- Uff?
<i>- Mama dúfala, že to bude dobrý deň.</i>

12
00:01:29,604 --> 00:01:31,546
Dnes to pôjde, však?

13
00:01:41,186 --> 00:01:43,259
Uffe, pôjde to?

14
00:01:43,891 --> 00:01:45,125
Áno, áno...

15
00:01:51,267 --> 00:01:54,594
Tvoj prvorodený príde domov,
aby sa pomeril.

16
00:01:55,196 --> 00:01:56,765
To je dobrá správa, nie?

17
00:02:01,146 --> 00:02:03,363
A nech nie je na stole žiaden alkohol.

18
00:02:03,594 --> 00:02:05,971
Mali by sme rešpektovať, že Mikkel nepije.

19
00:02:10,554 --> 00:02:12,045
Uffe?

20
00:02:12,820 --> 00:02:15,305
A žiadny alkohol do polievky...

21
00:02:19,686 --> 00:02:22,168
<i>Budeš ma milovať,</i>

22
00:02:22,298 --> 00:02:26,675
<i>kým nás smrť nespojí...</i>

23
00:02:26,978 --> 00:02:29,889
Jens? Mikkel sa vracia domov z Aalborgu.

24
00:02:29,919 --> 00:02:31,270
........