1
00:00:00,000 --> 00:00:01,400
Viděli jste...

2
00:00:01,720 --> 00:00:03,480
Proč trávíš tolik času s Gordonem?

3
00:00:03,560 --> 00:00:05,320
Líbí se mi. Je to fajn chlap.

4
00:00:05,400 --> 00:00:07,240
Znám tě moc dobře na to,
abych ti to uvěřila.

5
00:00:07,320 --> 00:00:09,400
-Hele. Promiň.
-Přisedni si.

6
00:00:09,480 --> 00:00:11,240
Snídaně s Piperovými.

7
00:00:11,480 --> 00:00:14,280
-Docházejí nám peníze.
-Seženu je.

8
00:00:14,720 --> 00:00:18,200
-Na zem, kurva!
-Odhoďte tu zbraň!

9
00:00:18,320 --> 00:00:20,240
Poslal jsem zásahovku
do domu Reuela Abbotta.

10
00:00:20,680 --> 00:00:21,680
Cože?

11
00:00:21,760 --> 00:00:24,440
-Vyhrožoval mně a mojí rodině.
-Reuel Abbott?

12
00:00:25,680 --> 00:00:27,120
Promluv si se Sidney Thrushovou.

13
00:00:27,200 --> 00:00:29,200
Vasilij Sirin zběhl.

14
00:00:29,600 --> 00:00:32,360
Prý znal totožnost
Volkova člověka v CIA.

15
00:00:32,440 --> 00:00:35,720
-Chystali se mě zabít.
-Teď zabijí nás oba.

16
00:00:36,560 --> 00:00:39,760
Měli bychom mít plán,
jak se na druhé straně sejít.

17
00:00:39,840 --> 00:00:41,880
Union Station, kolej 11.

18
00:00:42,360 --> 00:00:43,960
Všichni něco skrýváme.

19
00:00:44,040 --> 00:00:46,680
Hlavně když neukrýváš Sirina.

20
00:00:47,240 --> 00:00:50,640
Dostalas Gordona na stříbrném
podnose od jediného zdroje v SVR,

21
00:00:50,720 --> 00:00:53,000
jehož totožnost znáš výhradně ty?

22
00:00:53,840 --> 00:00:55,320
Možná oslovili tebe.

23
00:00:55,880 --> 00:00:57,560
........