1
00:00:08,783 --> 00:00:11,995
BOSTON 2145

2
00:00:14,414 --> 00:00:17,709
K zemi! K zemi!

3
00:00:28,637 --> 00:00:30,430
Mary!

4
00:00:34,017 --> 00:00:35,602
Pojď sem.

5
00:00:38,396 --> 00:00:40,440
Vizory!

6
00:00:59,084 --> 00:01:02,254
Pomoc. Hořím.
Promiňte.

7
00:01:04,923 --> 00:01:06,466
Hej. Hej.

8
00:01:08,385 --> 00:01:10,178
Hoří mi paže.

9
00:01:13,306 --> 00:01:16,518
Mnohokrát děkuji, pane.
Můžete mě sundat dolů?

10
00:01:17,060 --> 00:01:18,645
Vydrž.

11
00:01:25,026 --> 00:01:27,320
Nosím zbroj Mithrovu a Světla.

12
00:01:27,445 --> 00:01:30,448
Chrání mě před vším,
co zhoubné je. Ať žije...

13
00:01:43,795 --> 00:01:46,172
Mohl byste?
Moc se omlouvám.

14
00:01:48,800 --> 00:01:50,260
Děkuji.

15
00:01:57,058 --> 00:01:59,436
Zdravotník třídy A.

16
00:02:00,103 --> 00:02:04,649
Prováděl lékařské prohlídky
Mithrovým důstojníkům s rodinami.

17
00:02:04,858 --> 00:02:08,445
-Kvůli čemu?
-Byli vybráni do archy.

18
00:02:09,905 --> 00:02:12,949
Jsou tu všechny jejich
identifikační informace.

19
00:02:14,075 --> 00:02:16,578
Zvládají tyhle stroje
plastickou chirurgii?

20
00:02:16,661 --> 00:02:20,874
-Ovšem. Rovněž těžká zranění...
-Sklapni.

21
00:02:21,041 --> 00:02:25,128
Máme stejnou postavu jako oni.
Vezmeme si jejich průkazy.

22
00:02:25,670 --> 00:02:27,964
Jestli se nedostaneme na archu,
zemřeme,

23
........